Torrefactie

Torrefactie is een techniek om biomassa zodanig te veranderen dat het beter te gebruiken is bij verbranding en vergassing. Het is een milde vorm van pyrolyse waarbij er bij een temperatuur van tussen de 200 en 300 graden Celsius bepaalde eigenschappen van de biomassa worden veranderd.

Gecombineerd met het verzwaren van biomassa kan torrefactie zorgen dat biomassa een zeer efficiënte en effectieve vorm van bijvoorbeeld brandstof wordt, die bovendien ook nog eens makkelijk te vervoeren is.

 

Links