Reststromen
Agenda

Reststromen

Reststromen vallen op hun beurt ook weer in drie groepen te verdelen, te weten primaire, secundaire en tertiare residuen.

  • De primaire restromen zijn bijvoorbeeld delen van planten die na de oogst op het land blijven liggen, zoals aardappelstengels en koolblad. Maar ook bermgras, snoeiafval en houtafval behoren tot deze categorie.
  • Secundaire reststromen¬† zijn alle vormen van biomassa die tijdens het productieproces overblijven. Een goed voorbeeld van een secundair residue is bietenpulp, wat als biomassa overblijft bij het produceren van suiker uit suikerbieten.
  • Tot slot zijn tertiare reststromen dan de vorm van biomassa die we nu vaak zouden omschrijven als afval. Naast groente-, fruit- en tuinafval behoren dierlijke vetten ook tot deze categorie. Verschillende bedrijven zijn momenteel ook bezig met het omzetten van deze residuen in bijvoorbeeld brandstoffen of biogas. In het thema over de verschillende technieken om deze reststromen te bewerken, worden deze processen verder uitgelegd.

Links