XTL-proces testen in industriële pilot-plant
Agenda

XTL-proces testen in industriële pilot-plant

Projecttitel: XTL-proces testen in industriële pilot-plant
Projectnummer: TEBE116218
Penvoerder: Aram Group

In dit project wordt er onderzoek uitgevoerd naar het verwerken van zware afvalstromen via katalytisch hydrogenerings‐proces (XTL proces) waardoor de meest vervuilde afvalstromen een hoogwaardige toepassing vinden als advanced biofuels.

Doel is bijdragen aan het behalen van de doelstelling voor 2020‐2030: 27% hernieuwbare energie.

De pilot plant testen worden uitgevoerd bij Van der Kooy (Vd Kooy) in Oosterhout op basis van de aldaar ingezamelde bio‐olie en vetten. De verdeling is ca 50/50. Vd Kooy doet de (om)bouw van de pilot, levert de grondstoffen en deel van de R&D medewerkers. ARAM (moedermaatschappij van XTLgroup) beheert het IP, levert de engineering, de wetenschappelijke ondersteuning en een deel van de R&- medewerkers.

Eindresultaat van het project is een betrouwbare productiemethode welke van zware afvalstromen advanced biofuels maakt. Met XTL worden HVO’s (hydrogenated Veg Oils) gemaakt: benzine, keroen dieselcomponenten. De demoplant zal een capaciteit hebben van 10000 ton brandstof.