Wegens succes verlengd
Agenda

Wegens succes verlengd

 

Projecttitel: Wegens succes verlengd
Projectnummer: TEHE115079
Penvoerder: Groen Gas Welsum

 

Het doel van dit project is het aantonen van een kostprijsverlaging van de productie van groen gas bij bestaande vergistingsinstallatie, die na hun MEP-ondersteuning overstappen naar de SDE+ regeling.

Binnen de MEP-regeling zijn er circa 110 vergistingsinstallaties in Nederland gebouwd. Voor deze installatie geldt dat de MEP bijna ten einde loopt, en men keuzes moet maken voor de periode na de MEP. Is de leven na de MEP?

Firma Ubbels was een van de eerste partijen met een installatie, en kan daarmee het voorbeeld zijn voor alle installaties, die in de komende tijd uit de MEP lopen. De projectpartners willen innovatieve technieken voor een optimale doorstart van deze bestaande installaties aantonen.

Aanleiding
In 2004 is de Nederlandse overheid actief gestart met de stimulering van de productie van duurzame elektriciteit, middels de regeling: Milieukwaliteit van Elektriciteitsproductie (hierna: MEP). Deze regeling was dusdanig succesvol, dat deze in augustus 2006 abrupt is gesloten. Voor de productie van elektriciteit via de verbranding van biogas uit vergisting is erna de ‘overgangsregeling MEP’ voor 1 jaar in werking geweest. Binnen deze beide MEP-regelingen zijn circa 110 vergistingsinstallaties in Nederland gebouwd.

Firma Ubbels is een van de eerste investeerders geweest in een biogasinstallaties. Daarmee is koploper in deze techniek, waar Nederland trots op kan zijn. Echter, de vooruitstrevendheid van deze firma is niet beloond geweest. De co-vergistingstechniek heeft het de afgelopen jaren bijzonder zwaar gehad (in financiële zin). Dit is een ieder in deze sector bekend. De firma Ubbels is hier ook door getroffen. En waar velen overwegen het stokje erbij neer te leggen, zet Groen Gas Jelsum (als dochterbedrijf van HoSt) tesamen met firma Ubbels wederom door.

Firma Ubbels heeft naast de vergunning voor een WKK recent ook een vergunning verkregen voor het produceren van groen gas. Daarnaast is de SDE+-regeling ook uitgebreid met de mogelijkheid ‘verlengde levensduur groen gas productie’. Deze regeling geldt voor ondernemers, die de periode van 10 jaar van de MEP vol hebben gemaakt, en binnen hun huidige verwaardingsroute (veelal WKK) of in een nieuwe verwaardingsroute (groen gas) door willen starten.

Voor het project is succesvol een toekenning binnen de SDE+ 2014 regeling verkregen. Het doel van het TKI-project is om innovaties door te voeren in zowel de bestaande installatie, als de gasopwerkingsinstallatie, teneinde een zo goed mogelijk technisch als economisch rendement te behalen. Door innovaties dient kostprijs van de productie van groen gas bij projecten met verlengde levensduur stabiel naar beneden gebracht te worden.