Voorkomen van besmettingen in fotobioreactors

Projecttitel: Voorkomen van besmettingen in fotobioreactors
Projectnummer: MITBI14022
Penvoerder:Photanol

 

Productie van biobased stoffen en materialen in fototrofe systemen bieden veel mogelijkheden. Grote bottleneck is vaak echter de gevoeligheid van de productiesystemen voor besmetting met andere micro-organismen. Deze besmettingen brengen al snel de commerciële haalbaarheid van een productiesysteem in gevaar.

In dit project wordt gewerkt aan het voorkomen van besmettingen via drie sporen:

  1. Sanitair ontwerp van de fotobioreactoren en verbetering van schoonmaak en sterilisatie
  2. Versterken van het producerende micro-organisme zodat ze beter kunnen concurreren met contaminanten
  3. Verzwakken van contaminanten