Verse mest uit bestaande stallen
Agenda

Verse mest uit bestaande stallen

Projecttitel: Verse mest uit bestaande stallen
Projectnummer: TEBG113002
Penvoerder: HoSt

 

In Nederland zijn er circa 18.000 rundveehouders, die gemiddeld 80 koeien per bedrijf houden. Dat maakt een totaal van 1,5 miljoen koeien in Nederland, die in totaal 55 miljoen ton mest produceren.

De meerderheid van de melkkoeien brengen ongeveer 6 maanden per jaar in de stal door, in sommige gevallen blijven ze zelfs jaarrond binnen. Dit gebouw moet dus zowel de dieren als de verzorger(s) beschermen tegen de klimatologische omstandigheden, de omgeving begrenzen wanneer beweiding niet mogelijk is of eenvoudigweg op een gemakkelijke wijze controle en beheer van de kudde toelaten.
Er zijn dus ook 15.000 rundveestallen in Nederland, die traditioneel kiezen en gekozen hebben voor roostervloeren met opvang van de mest onder de stal. In de nieuwbouw van stallen wordt steeds vaker gekozen voor dichte vloeren, wegens de positieve effecten op de kwaliteit van de stalomgeving, milieukundige aspecten naar de omgeving & de mogelijkheid tot vergisting van de mest. Echter stallen zijn net als woonhuizen gebouwd voor een minimale gebruikersduur van 30 jaar of meer.

De probleemstelling
Er zijn nog heel veel stallen met roostervloeren, die de mest onder de vloer opvangen met alle negatieve consequenties op het gebied van dierenwelzijn, emissies en mogelijkheden tot vergisting/verwerking van de mest. Welke techniek kan worden ontwikkeld om in deze bestaande stallen de mest zo snel mogelijk uit de stallen te krijgen, binnen de randvoorwaarden van dierenwelzijn, stabiliteit van de constructie en kosten?

De doelstelling
Het ontwerpen en beproeven van een techniek om in bestaande stallen met roostervloeren de mest zo snel mogelijk uit de stallen te transporteren.