Verhogen warmteproductie uit bio-energie
Agenda

Verhogen warmteproductie uit bio-energie

 

Projecttitel: Verhogen warmteproductie uit bio-energie
Projectnummer: TEHE117030
Penvoerder: AVR Afvalverwerking Duiven

Doel
De projectpartners willen met dit project de twee markten van glastuinbouw en Afval- en bioenergiecentrales, koolstofarm en innovatief op seizoensbasis verbinden. Met de realisatie wordt gedemonstreerd dat met de benutting van additionele warmte uit de bestaande bio-energie centrale TCI voor de CO2-afvangsinstallatie uit rookgassen van 2 gecombineerde AEC-lijnen, de glastuinbouw kostenefficiënt kan overschakelen op hernieuwbare warmtebronnen, met behoud van productiviteit. Dit zal resulteren in:

  1. Het hele jaar rond beter benutten van het hernieuwbare restwarmtepotentieel van de TCI bio-energiecentrale. -> Extra benutte energie 150 TJ uit huidige bron. Het herhalingspotentieel zijn minimaal 3 projecten met zelfde karakteristieken.
  2. Het verder uitfaseren van aardgas als bron van energie- en CO2 voor voedsel- en gewasproductie in de glastuinbouw. -> Reductiepotentieel >30 miljoen m3 aardgas.
  3. Het realiseren van een regionale koolstofkringloop tussen gebouwde omgeving, restafval, bio energie en glastuinbouw, waardoor een circulaire waardeketen ontstaat.

Activiteiten
Dit project streeft naar het optimaliseren van warmtelevering uit de TCI biomassacentrale, het uitbreiden van warmtenetten als ook de CO2 afvang en levering aan de glastuinbouw. Om dit te realiseren zal behalve CO2-afvangtechniek voor rookgassen met een logistiek netwerk nodig zijn. De nieuwe regionaal beschikbare volumes CO2 maken het mogelijk dat het tuinbouwgebied ten zuiden van Arnhem kan overschakelen van gasgestookte warmteproductie naar de aansluiting op het warmtenet van NUON, waar restwarmte uit afval en bio-energie de grootste bronnen zijn. Aangezien dit project een voorbeeld is van synergie door keten integratie zal per fase ook onderscheid gemaakt worden waar in de keten de werkzaamheden plaatsvinden.

Resultaat
Dit project leidt tot een nieuwe markt voor warmtelevering, met een additionele warmtevraag in de zomer, waarbij de traditionele warmtevraag meer buitentemperatuur gerelateerd is. Dit vertaalt zich ook in hoger aantal beschikte vollasturen voor levering van warmte bij (bestaande) BioEnergieCentrales. Een belangrijk effect van CO2 levering aan tuinbouw is dat het huidige op aardgas gebaseerde “ecosysteem” (o.a. zomerstook met aardgas) binnen de tuinbouw opgeheven wordt, en dat de glastuinbouw op decentraal niveau duurzame energie verder kan ontwikkelen worden als warmtebron voor de tuinbouw. Door als eerste CO2 levering mogelijk te maken, kan de glastuinbouw omschakelen van gas naar een hernieuwbare energiebron zoals biomassa ketels of geothermie, of een energiebesparing door te voeren door gebruik te maken van restwarmte uit bijv. de industrie.