Van grassnippers naar houtsnippers
Agenda

Van grassnippers naar houtsnippers

Projecttitel: Van grassnippers naar houtsnippers
Projectnummer: TEHE116112
Penvoerder: ECN

 

De kostprijs voor bio-energie wordt in hoge mate bepaald door de brandstofkosten. De relatief hoge houtprijzen hebben een negatief effect heeft op de rentabiliteit (onrendabele top) van bio-energie. Agroresiduen zijn goedkoper maar weinig geschikt voor conventionele installaties. Gebruik van agroresiduen wordt mogelijk door verlaging van de bedrijfstemperatuur voor bio-energieopwekking.

Het project is gericht op kostenreductie van de productie van elektriciteit en warmte uit biomassa door i) de inzet van goedkope laagwaardige agro-residuen en ii) het creƫren van extra toegevoegde waarde door de coproductie van biochar voor toepassing als veen- en lichtgewicht-toeslagvervanger in potgrond voor de glastuinbouw.

Het project moet de volgende resultaten opleveren:

  • Een kostprijsreductie voor io-energie van 5 eurocent/kWh d.m.v. goedkopere biobrandstof inzet en coproductie van biochar bij een ideale schaalgrootte van 15 MWth (output).
  • Realistische kas-testen die leiden tot marktontwikkeling van biochar-houdend substraat in de tuinbouw.
  • Een LCA die de duurzaamheid van het beschreven biomassa-gebruik aantoont en de overheidsdoelstellingen onderstreept.