Transformatie van landschapshout naar warmte en grondstoffen voor de biobased economy
Agenda

Transformatie van landschapshout naar warmte en grondstoffen voor de biobased economy

Projecttitel: Transformatie van landschapshout naar warmte en grondstoffen voor de biobased economy
Projectnummer: TEBE314008
Penvoerder: Groenrecycling Twente BV

 

Het hoofddoel is om een nieuwe biomassaketen te demonstreren van landschapshout naar de productie van warmteproductie in decentrale biomassa gestookte ketels en van pyrolyseolie.

Het project draagt bij aan de TKI doelstellingen door kostprijsverlaging van warmteproductie en door nieuwe technologieën te ontwikkelen voor de biobased economy en gebruik van laagwaardige biomassa uit bos- en landschapsonderhoud.

Aanleiding
Het aantal bio-energie installaties neemt sterk toe. Een belangrijk probleem voor kleinschalige houtverbrandingsinstallatie is de inhomogeniteit van de houtchips en het hoge vochtgehalte, waardoor veel problemen in de bedrijfsvoering ontstaan. Bovendien wordt een deel van de biomassa niet hoogwaardig toegepast vanwege  de deeltjesgrootte.

Korte omschrijving activiteiten
In dit project wordt een nieuwe keten gedemonstreerd om enerzijds kosteneffectief gedroogde houtchips te produceren en anderzijds meer en hoogwaardigere biobrandstoffen te produceren van biomassa afkomstig van bos- en landschapsonderhoud. Groenrecycling-Twente en Gelderse Reststoffen Recycling bouwen daartoe een nieuwe installatie voor opwerking van houtchips. BTG onderzoekt de mogelijkheden om uit de kleine fractie pyrolyse olie en hoogwaardige bijproducten te produceren (bindmiddelen, kunstharsen, zuivere (fenolische) componenten, houtverduurzamingsmiddelen. Heatplus onderzoekt samen met Groenrecycling-Twente de voordelen van de gedroogde houtchips in kleinschalige houtverbrandingsinstallaties. Energiehout onderzoekt samen met Groenrecycling-Twente de mogelijkheden om de kwaliteit van het geoogste landschapshout te optimaliseren.

Resultaat

  • Techniek voor het produceren van verschillende klassen homogene, gedroogde chips uit landschapshout met een capaciteit van 60.000 ton/jaar;
  • Demonstratie van warmte productie en pyrolyse olie productie uit landschapshout;
  • Inzicht in de mogelijkheden om de nieuwe biomassaketen te optimaliseren;
  • Bevorderen van het toepassen van houtchips door constante hoge kwaliteit en continuïteit te leveren;
  • Business case voor uitbreiding van het concept.