Real Time Terpene Analyser
Agenda

Real Time Terpene Analyser

 

Projecttitel: Real Time Terpene Analyser
Projectnummer: TEHE115064
Penvoerder: KIWA Technology BV

 

Groen Gas monsters worden frequent afgekeurd op ruikbaarheid (geurkenmerk). Terpenen zijn hier vaak debet aan. Na afkeur van de monsters wordt een Groen Gas invoedingslocatie voor (on)bepaalde tijd afgesloten van het gasnet en dit voorkomt een Groen Gas productie ter waarde van ca. € 35.000,- per jaar per producent en betekent bovendien € 480.000,- per producent aan suboptimaal gebruik van SDE-gelden.

Het doel is om onderzoek te doen naar twee innovatieve analyse technieken die real-time de concentratie aan terpenen in Groen Gas kunnen monitoren. Hiermee wordt zowel de producent als de afnemer (netbeheerder) in staat gesteld om op basis van de gemeten concentratie aan terpenen snel actie te ondernemen (b.v. door het aanpassen van zijn reinigingsproces of het vervangen van filters) om zodoende meer productie te realiseren.

Er worden binnen dit project twee methoden onderzocht, ontwikkeld én getest om de meest voorkomende terpenen te meten een compacte online gaschromatograaf  en een analyser op basis van absorptie in het UV-spectrum.

Allereerst worden de technische en economische randvoorwaarden samen met de ontwikkelaars en de gebruikers vastgesteld. Op basis hiervan worden 2 prototypen gebouwd.
Deze prototypen worden in het laboratorium van Kiwa Technology getest met geprepareerde gasmengsels, die een concentratiebereik hebben waarbinnen de tot dusver gemeten praktijkwaarden aan terpenen vallen. Hierbij worden de detectiegrens, de resolutie en de reproduceerbaarheid van de instrumenten getest. Eventuele verbeterpunten volgend uit deze laboratoriumtesten worden gebruikt om de prototypen te optimaliseren.
Vervolgens worden de prototypes om de beurt ingebouwd in een Groen Gas installatie voor een praktijktest. In de praktijktest wordt het terpenengehalte in het geproduceerde Groen Gas gemonitord, worden de resultaten vergeleken met de laboratoriumproeven en wordt het gebruiksgemak vastgesteld.

Het beoogde resultaat van dit project is inzicht in de geschiktheid van twee analysemethoden van Groen Gas, die er voor zorgen dat de Groen Gas installaties en de bijbehorende SDE+ subsidies beter en veiliger kunnen worden ingezet, resulterend in een toename aan veilige Groen Gas productie. Deze meetmethoden dienen vervolgens op termijn beschikbaar te zijn voor (inter)nationale belanghebbenden.