PyrolyseWKK
Agenda

PyrolyseWKK

 

Projecttitel: PyrolyseWKK
Projectnummer: TEHE115065
Penvoerder:BTG

 

In Nederland is er een markt voor kleinschalige (100 – 1000 kWe), decentrale en duurzame productie van elektriciteit en warmte. Op Europees niveau wordt gestreefd naar een sterke toename van het aandeel WKK in de energievoorziening (18% in 2020). Direct gebruik van vaste biomassa op kleine schaal is vaak moeilijk rendabel te krijgen vanwege relatief hoge investeringskosten, in-homogeniteit van biomassa, beperkte betrouwbaarheid en hoge operationele kosten.

Het doel van PyroWKK is een standaard dieselmotor zodanig te modificeren dat het gebruik van pyrolyseolie (FPBO) mogelijk wordt. Pyrolyseolie is een vloeistof en kan uit een
diversiteit aan biomassasoorten worden verkregen. Gebruik van een dieselmotor resulteert in lage specifieke investeringskosten en een hoog elektrisch rendement.

De ontwikkeling van een aangepaste dieselmotor is reeds een aantal jaren geleden gestart en de voorgestelde activiteiten zijn een logisch vervolg in het ontwikkelingstraject.
In vergelijking met conventionele diesel heeft pyrolyse olie sterk afwijkende eigenschappen zoals een lagere stookwaarde, een lage pH (zuur) en een hoog watergehalte (25 %). Het gevolg hiervan is dat met name het brandstoftoevoersysteem gemodificeerd dient te worden. Pomp en injectoronderdelen worden deels gemaakt uit keramische materialen om corrosiebestendigheid en
slijtvastheid te verkrijgen. Dit zal gecombineerd worden met hoogwaardige metalen delen. Verneveling van de brandstof is cruciaal en het ontwerp van de injector (bijv. aantal gaten en geometrie) wordt ondersteund met CFD modellen.
De nieuwe onderdelen worden ingebouwd in beschikbare 1-cilinder en 4 cilinder dieselaggregaten om het gehele systeem integraal te kunnen beproeven (emissies, slijtage, efficiency, stabiliteit, etc).

Het resultaat van het project is een aangepast brandstofsysteem geschikt voor gebruik van pyrolyse
olie. Dit nieuw ontwikkelde systeem is onderdeel van een klein prototype WKK-eenheid (20-50 kWe) gevoed met pyrolyse olie en gevalideerd met een duurtest. Hiermee zal naar verwachting voldoende informatie vergaard worden
voor de realisatie van een eerste demo-installatie (250 kWe).