Pyrolyse van bermgras en biomassa-reststromen
Agenda

Pyrolyse van bermgras en biomassa-reststromen

Projecttitel: Pyrolyse van bermgras en biomassa-reststromen
Projectnummer: TEBE2140002
Penvoerder: BTG

 

Pyrolyseolie is een duurzame vloeibare brandstof geproduceerd uit biomassa. Pyrolyse van schoon hout wordt op dit moment op commerciële schaal geïntroduceerd met eerste fabrieken in Nederland, Canada en Finland.

Doel van PyroBEST is hout (gedeeltelijk) vervangen door reststromen zoals bermgras, teneinde productie kosten te verlagen en implementatie te stimuleren.

Aanleiding van PyroBEST is dat pyrolyse olie op dit moment duurder is dan fossiele alternatieven,
waarmee de commerciële productie wordt gehinderd. Door gebruik van goedkopere biomassa kan de kostprijs van pyrolyse olie verder worden verlaagd, waarmee de implementatie van de pyrolyse
technologie, en verduurzaming van de samenleving wordt gestimuleerd.

In dit projectvoorstel worden alle  potentiële knelpunten in de (gedeeltelijke) vervanging van hout met diverse reststromen zoals bermgras en riet onderzocht. Pyrolyse van reststromen resulteert vaak in een lagere olie opbrengst met afwijkende kwaliteit. De oorzaak hiervan is vooral terug te vinden in het type en de hoeveelheid mineralen aanwezig in die reststromen. Voorbehandeling (via het IFBB
proces) biedt de mogelijk deze mineralen te verwijderen, waarmee reststromen die op dit moment
geen hoogwaardige- of energietoepassing hebben toch kunnen worden benut.

Technische knelpunten worden opgelost middels pilot plant testen. Hiertoe verzorgt Bruins en Kwast, in samenwerking met subcontractor Universiteit Kassel, de voorbewerking van een tiental ton lokale residu stromen. BTG zal deze stromen omzetten tot pyrolyse olie. Voor de gehele keten zal BTL een techno,- economische evaluatie maken, onderbouwd met regelgeving ten aanzien van milieu (emissie-eisen) en gebruik/transport (REACH).

Resultaat van PyroBEST is dat reststromen kunnen worden benut voor de productie van pyrolyse olie. Hiermee wordt de kostprijs van pyrolyse olie, en daarmee elektriciteit en warmte, verlaagd.
Commerciële implementatie wordt gestimuleerd, resulterend in verduurzaming van de samenleving en versterking van de Nederlandse koppositie ten aanzien van de pyrolyse technologie.