Programma Bioraffinage
Agenda

Programma Bioraffinage

Projecttitel: Programma Bioraffinage
Projectnummer: TKIBE01008
Penvoerder: ISPT

 

Bioraffinage vormt een essentiële stap in de realisatie van de biobased economie in Nederland; het vormt immers de schakel tussen de aanbieders van biomassa aan de ene kant en afnemers van grondstoffen voor biobased producten aan de andere kant. Met het programma ‘Bioraffinage’ wil ISPT partijen bijeenbrengen om een versnelling in de commercialisering en een efficiencyslag teweeg te brengen.

ISPT (Institute for Sustainable Process technology) is een samenwerkingsverband van industrie, universiteiten en kenninsinstellingen  met als doel om innovatieprocessen binnen de Nederlandse  procesindustrie te versnellen. De binnen dit programma ontwikkelde technologische oplossingen moeten uiteindelijk leiden tot conceptuele ontwerpen van en richtlijnen voor bioraffinagepilots. Onderzoek in deze richting is essentieel als Nederland zijn concurrentievoordeel wil behouden in de wereldwijde race naar een groenere en meer duurzame economie.

Aanleiding: Nederland blijft achter op het gebied van pilots
Nederland is op dit moment een voorloper op het gebied van onderzoek naar verschillende bioraffinageconcepten, vooral bij kennisinstellingen en universiteiten. In de realisatie van pilots echter blijft Nederland nog achter ten opzichte van internationale ontwikkelingen. Een bundeling van krachten en het gecoördineerd oppakken van uitdagingen is nodig om van onderzoek naar pilots te komen en hiermee zicht te krijgen op opschaling en economisch rendement.

Programma: onderzoek naar procestechnologische uitdagingen bioraffinage
Het programma brengt universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven bij elkaar binnen een vijftal clusters, waarbinnen gericht onderzoek wordt gedaan naar specifieke procestechnologische uitdagingen. Voor het cluster ‘Eiwitraffinage’ is subsidie verkregen vanuit de topsector Energie.
Eiwitten zijn wereldwijd in grote hoeveelheden aanwezig in plantaardig materiaal. Een groot deel daarvan is echter nog niet beschikbaar is voor food en non-food toepassingen. Het ontbreken van niet-destructieve technologieën die eenvoudig opschaalbaar zijn is een belangrijke procestechnologische bottleneck die moet worden opgelost. Dit cluster wil samen met de industrie en kennisinstellingen pilots voorbereiden die eiwitten duurzaam en rendabel uit reststromen kunnen halen.

Doelstelling: dichten van gat tussen onderzoek en demonstratie
De overkoepelende doelstelling van dit programma is het gat tussen onderzoek en pilot te overbruggen door samen met industrie en kennisinstellingen de meest kritische technische belemmering in pre-competitieve, open en dynamische constructie op te lossen.