Nascheiden van ONF
Agenda

Nascheiden van ONF

 

Projecttitel: Nascheiden van ONF
Projectnummer: TEHE115028
Penvoerder: Attero BV

Door ONF, organisch afval uit huishoudelijk restafval, te vergisten kan in potentie een enorme hoeveelheid biogas opgewekt worden. Dit proces is momenteel niet rendabel genoeg voor afvalverwerkers om in te investeren.
Hierdoor wordt slechts een fractie van de beschikbare ONF momenteel vergist, waardoor de potentiële groei van groen gas productie in Nederland achterblijft.

Het doel van dit project is om een innovatieve ONF-nascheidingsinstallatie te ontwikkelen,
waarmee de calorische waarde van ONF wordt verhoogd. Dit resulteert in een toename van de output van ONF-vergisting en dus tot een kostenefficiënter proces voor de productie van groen gas.

Attero B.V. als afvalverwerker en kennisdrager van ONF en Banzo Engineering B.V. als ontwikkelaar van scheidingsprocessen demonstreren in dit project een innovatieve ONF-nascheidingsinstallatie. Door ONF op te schonen van inerte fracties zoals glas, steen, plastic, ferro en non-ferro kan de efficiëntie van het vergistingsproces significant worden verhoogd. Hiertoe gaan de projectpartners diverse scheidingstechnologieën uit andere industrieën combineren in een volledig nieuwe installatie, die geïnstalleerd en gedemonstreerd zal worden op de locatie van Attero in Wijster.

Het resultaat van dit project is een aantoonbare kostprijsverlaging van het produceren van groen gas, door het verhogen van de efficiëntie van ONF-vergisting. Het project dient als showcase voor ONF-vergistingsinstallaties in heel Nederland en zal leiden tot diverse spin-off projecten, waardoor er in de toekomst minder publieke middelen gebruikt hoeven te worden voor het opwekken van hernieuwbare energie.