Mosselextract als grondstof

Projecttitel: Mosselextract als grondstof
Projectnummer: MITBI14012
Penvoerder: Alpha-enzymes

 

Er kunnen uit de schelpen polyelectrolieten worden gewonnen. Daarvoor is het nodig eerst de makkelijk verteerbare eiwitten te verwijderen. Dat gebeurt met bacteriën de daarbij een winbare hoeveelheden enzymen maken.

Het isoleren van de polyelectroliet en van de enzymen is op lab schaal aangetoond. Het enzym en de polyelectroliet blijken in ruwe, zelf opgezette laboratoriumexperimenten te werken.

Vermoed wordt dat zowel polyelectroliet als de eiwit afbrekende enzymen commercieel interessant zijn. maar voor over te gaan tot investeringen in opschaling naar een test installatie wordt een haalbaarheidsstudie gepland, waarin een technische en commerciële voorstudie wordt gedaan om de risico’s van opschaling te beperken. Dit haalbaarheidsproject zal de veel belovende lab resultaten onderbouwen, en zo de stap naar een R&D project met partijen uit de mosselsector mogelijk maken.