Mestverwerking met meer biogas en waardevolle bijstromen
Agenda

Mestverwerking met meer biogas en waardevolle bijstromen

Projecttitel: Mestverwerking met meer biogas en waardevolle bijstromen
Projectnummer: TEBE116168
Penvoerder: OPure BV

Mest en digestaat zijn een groot probleem in Nederland. De afzet is moeilijk, kostbaar en niet duurzaam. Het biomassa-materiaal bevat naast biogas nog veel andere nuttige stoffen. De huidige verwerkingsmethodes zijn echter niet echt gericht op winning van andere componenten dan methaan.

In dit project worden naast biogas vier producten gewonnen, elementair zwavel, NH3-water, fosfaat en humuszuren middels cascadering.

Het doel is een duurzaam mestverwerkingsproces om de huidige problemen met de verwerking van mest op te lossen. Het proces is energie-autark (zelfvoorzienend door maximalisatie biogasproductie uit de mest) en levert waarde in de vorm van elementair zwavel, ammoniakwater, natriumfosfaat en humuszuren. Dit proces is toepasbaar op digestaat en andere hoog met nutriƫnten belaste (rest)stromen.