LT Eco
Agenda

LT Eco

 

Projecttitel: LT Eco
Projectnummer: TEHE116364
Penvoerder: ECN

 

Doel
Het primaire doel van het project is het verhogen van het overall rendement van een biomassaketel door het schoorsteenverlies te reduceren en warmte te produceren op een hoger temperatuurniveau dan met een condensor geproduceerd wordt. In het algemeen kan warmte boven de 70°C nuttig worden toegepast. Met de voorziene ECOnomizer ontwikkeling is dit mogelijk. Door een ECOnomizer (warmtewisselaar) te ontwikkelen die beter bestand is tegen corrosie bij lage temperatuur kan de rookgastemperatuur verlaagd worden tot aan het waterdauwpunt en kan warmte geproduceerd worden op een temperatuurniveau wat toepassing in tuinbouwkassen relatief eenvoudig mogelijk maakt. Door de verhoging van het rendement kan op brandstofkosten worden bespaard en kan goedkoper duurzame warmte en elektriciteit uit biomassa geproduceerd worden.

Activiteiten
Op basis van uitgebreide metingen door ECN aan de rookgassen bij een biomassa centrale van TBM in Uden of Bleiswijk (of alternatief) zal een ontwerp gemaakt worden van een lage temperatuur ECOnomizer, zodat rookgassen uit biomassa centrales dieper teruggekoeld kunnen worden. Geurts zal deze ECOnomizer ontwerpen en bouwen. De opstelling zal worden voorzien van uitgebreide online reinigingsopties en verschillende materialen zullen gebruikt worden voor de warmtewisselaar.

Belangrijke aspecten hierbij zijn de materiaalkeuze en type reiniging. Deze lagetemperatuur ECOnomizer zal langdurig getest en bemeten worden bij TBM. ECN zal dit project coördineren en is verantwoordelijk voor alle rookgaszijdige metingen en analyses.

Resultaat
Het resultaat van dit project is het ontwerp van een ECOnomizer op lage temperatuur (ambitie: water inlaattemperatuur van minder dan 65°C) die langdurig (> 500 uur) getest is onder realistische condities op beperkte schaal (> 50 kWth).

Na dit project moet het mogelijk zijn voor de leverancier om het product langdurig te demonstreren. Optimalisatie ECOnomizers 3. Elke 15°C reductie in schoorsteentemperatuur geeft een verhoging van het overallrendement van ongeveer 1%punt. Dit komt overeen met een reductie in brandstofkosten van circa 1%. Streven is een verlaging van de rookgastemperatuur van 130 naar tenminste 85°C wat neer komt op een rendementswinst van tenminste 3 %punt (dit is een conservatieve aanname).