Iso-butanolplatform Rotterdam
Agenda

Iso-butanolplatform Rotterdam

Projecttitel: Iso-butanolplatform Rotterdam
Projectnummer: TKIBE01007
Penvoerder: Deltalinqs

 

De chemische industrie in de Rotterdamse haven wil de chemie vergroenen. Dat draagt bij aan het doel van het Rotterdam Climate Initiative om de CO2-uitstoot in 2025 met 50 procent verminderd te hebben ten opzichte van 1990.

Als alternatief voor schaarse grondstoffen kan uit biomassa (suiker, reststromen, zeewieren) het molecuul isobutanol worden geproduceerd, dat de basis vormt voor veel producten in de chemische industrie. Denk daarbij aan paraxyleen voor PET‐flessen, vliegtuigbrandstoffen, diesel, kunstrubber en fijnstof-onderdrukkers (GTBE).

Aanleiding: alternatieve grondstoffen voor de chemische industrie
De toenemende schaarste van grondstoffen zorgt ervoor dat prijzen stijgen en producenten op zoek moeten naar alternatieven, zoals biomassa. Naast  duurzame ambities spelen dus ook economische motieven een rol. Verschillende projecten op het gebied van bioraffinage, bioplastics, biojetfuels en GTBE maken in hun proces gebruik van isobutanol. Daarom is gekozen voor een integraal programma dat uiteenvalt in twee projecten:het ontwikkelen van een isobutanolplatform enerzijds en het terugwinnen van groene grondstoffen uit reststromen biomassa anderzijds. Het isobutanolplatform staat in dit project centraal.

Project: ontwikkeling van een isobutanolplatform
Het project heeft tot doel om een biobased route voor isobutanol uit suikerbieten, reststromen en/of zeewieren te realiseren. Bij het ontwikkelen van het isobutanolplatform wordt in eerste instantie gekeken naar gebruik van duurzaam geproduceerde suiker als eerste generatie grondstof voor fermentatie.

Winst: 50 procent CO2-reductie
De verwachting is dat isobutanol geproduceerd uit suiker in plaats van fossiele brandstoffen 50 procent CO2-reductie oplevert. Voor de deelnemende bedrijven levert het project ook economische winst op, door het vergroten van de afzetmarkt en het versterken van de concurrentiepositie.