Inzet van laagwaardige biomassa
Agenda

Inzet van laagwaardige biomassa

Projecttitel: Inzet van laagwaardige biomassa
Projectnummer: TEMW130002
Penvoerder: Essent New Energy

 

De huidige economie is vormgegeven op basis van eindige fossiele brandstoffen. Hierdoor treedt in de komende decennia in toenemende mate schaarste op die zal leiden tot ongewenste effecten als prijsstijgingen en stagnatie van de economische groei.

De biobased economy (BBE) vormt een goed alternatief voor de huidige economie. Dit programma richt zich op de ontwikkeling van een ketenoverstijgende samenwerking in een BBE-park.

Aanleiding: biobased versus fossiele brandstoffen
Onze Nederlandse economie draait nog steeds op fossiele grondstoffen: olie, gas en steenkool. In een biobased economy wordt naast voedsel, papier en kleding een breed scala aan producten uit biomassa geproduceerd (biobrandstoffen, elektriciteit en bioplastics). De partners binnen dit project hebben de intentie om de principes van de Bio Based Economy toe te passen in Cuijk. Op kleine schaal realiseren we dan wat we op grote schaal willen bereiken: het optimaal en duurzaam gebruiken van biomassa, het bouwen van een economisch rendabele case en een intensieve samenwerking tussen verschillende industrieën.
De biomassa centrale te Cuijk (1.0) zal hierdoor transformeren naar een icoon  van de Biobased Economie (Cuijk 2.0 / 3.0).

Project: Cuijk 2.0/3.0 bundelt biobased krachten
Cuijk 2.0/3.0 is een ketenoverstijgende ontwikkeling die tot doel heeft een BBE-park te
creëren waarin partijen uit de hele waardeketen samenwerken. Op de locatie van de Biomassa Energiecentrale Cuijk (BEC) worden de krachten gebundeld om innovatie op een duurzame en economisch rendabele wijze te versnellen. Het project richt zich onder meer op:

  • Inzet van BEC als duurzame multifuel centrale: Gebruik van lokale laagwaardige biomassa zoals bermgras voor het opwekken van energie;
  • Uitkoppeling van warmte voor lokale processen: Het nuttig gebruik maken van warmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit;
  • Inzet van restwarmte voor de verwaarding van mest naar producten met een hoge toegevoegde waarde (mestkorrels + groen gas);
  • Inrichting van bioraffinage en proeffaciliteiten voor het ontwikkelen van nieuwe concepten:  Bioraffinage is een belangrijke stap voor het realiseren van de biobased economy, omdat laagwaardige materialen omgezet worden in hoogwaardige materialen en kunnen kringlopen worden gesloten (reststromen worden grondstoffen).

Resultaat: Cuijk 2.0/3.0 levert duurzame bijdrage aan samenleving
De innovatieve projecten binnen Cuijk 2.0/3.0 leveren een positieve, duurzame bijdrage aan de samenleving. Lokale economieën worden ontwikkeld en de internationale (concurrentie)positie van Nederland op het gebied van duurzame innovatie zal stijgen. Het project zal leiden tot innovatieve, groene producten op het gebied van elektriciteit, warmte, gas en grondstoffen voor industrie. Bij de implementatie van het project is rekening gehouden met de grondbeginselen van C2C.