Invent - Pretreatment
Agenda

Invent – Pretreatment

Projecttitel: Invent-Pretreatment
Projectnummer: TKIBE01011
Penvoerder: Essent

 

Biomassa vormt een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen en vermindert de CO2-uitstoot.

Het project Voorbewerking wil via torrefactie biomassastromen zodanig voorbewerken dat een kostenefficiënte productie, transport en conversie naar warmte en/of elektriciteit kan plaatsvinden. Bij torrefactie wordt de biomassa zodanig verhit dat water en vluchtige componenten ontwijken.  Daarbij wordt het materiaal verdicht. Wat overblijft is een duurzame brandstof die dezelfde eigenschappen heeft als steenkool.
Doel van het project is om productie, transport en conversie zodanig te optimaliseren dat de op basis van deze brandstof geproduceerde warmte en elektriciteit kan concurreren met fossiele brandstoffen.

Aanleiding: getorrificeerde biomassa als vervanger fossiele brandstoffen
De Nederlandse economie draait nog steeds grotendeels op fossiele brandstoffen zoals aardolie, steenkool en aardgas. De snelheid waarmee de mensheid fossiele brandstoffen wint uit de aardbodem is vele malen groter dan het natuurlijke vormingsproces.  Bovendien leidt het verbruiken van deze fossiele brandstoffen tot een toename van CO2 in de atmosfeer. Getorrificeerde biomassa kan een belangrijke vervanger van fossiele brandstoffen worden. Nederland is succesvol geweest in de ontwikkeling van torrefactietechnologie. Toch moet nog veel onderzoek worden verricht om de technologie te optimaliseren en geschikt te maken voor laagwaardige biomassastromen.

Project: grootschalige productie getorrificeerde biomassa
Torrefactie geldt als een proces dat houtachtige biomassa tot een betaalbare en hoogwaardige brandstof kan maken.  Een aantal belangrijke stappen op weg naar de validatie van getorrificeerde biomassa als belangrijke duurzame brandstof voor de toekomst is reeds gezet. In de eerste plaats hebben de Nederlandse ondernemingen Topell Energy en Torr-coal beide een fabriek gebouwd die getorrificeerde biomassa produceert. Daarnaast zijn er al diverse testen gedaan met getorrificeerde biomassa in elektriciteitscentrales.

Winst: lagere CO2-uitstoot
Grootschalige inzet van voorbewerkte, laagwaardige biomassastromen als kolenvervanger leidt tot belangrijke reducties in de Nederlandse CO2-uitstoot. Tegelijkertijd bestendigt Nederland de belangrijke positie die ze inneemt op het gebied van kennisontwikkeling rondom productie én inzet van duurzame brandstoffen, een onderwerp waarvoor ook in het buitenland grote interesse bestaat. Deze kennis biedt een uitstekende basis voor product- en procesontwikkeling en de export daarvan.