Innovatieve verwerking van gebruikte luiers
Agenda

Innovatieve verwerking van gebruikte luiers

Projecttitel: Demonstratie van innovatieve verwerking van gebruikte luiers tot een goed vergistbare stroom
Projectnummer: DEI12150026
Penvoerder: Elsinga Beleidsplanning en Innovatie BV

 

Het merendeel van de gebruikte wegwerpluiers in Nederland wordt momenteel samen met het huishoudelijk restafval verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Met een recentelijke ontwikkelde innovatieve Nederlandse voorbewerkingstap kunnen luiers gescheiden worden in een energetische organische fractie en een gerecyclede kunststoffractie. Indien deze ontwikkeling gedemonstreerd zou worden aan de markt kan deze een significante bijdrage gaan leveren aan verwezenlijken van deze transitie.

Doel van dit project is het succesvol demonstreren van de ontwikkelde innovatieve voorbewerkingstechniek voor de co-vergisting van de organische fractie van gebruikte luiers. Hiermee beogen de Nederlandse projectpartners een marktdemonstratie van dit duurzamere alternatief voor luierverbranding.

Resultaat van dit project is een bewezen economisch rendabel en duurzaam voorbewerkingstechnologie voor de co-vergisting van luiers bij de vergistingsinstallatie van ARN te Weurt. Deze showcase zal met name gericht zijn om de (inter)nationale markt te laten zien dat met behulp van deze Nederlandse ontwikkeling de afvalstroom van gebruikte luiers verwerkt kunnen worden tot een aantrekkelijke, additionele inputstroom voor vergistingsinstallaties.