Haalbaarheid ontwikkeling kleine mestverbrander

Projecttitel: Haalbaarheid ontwikkeling kleine mestverbrander
Projectnummer: MITBI14005
Penvoerder: Daniels Smart Energy

 

De voorgenomen ontwikkeling is nieuw in Nederland. Er is geen markt voor kleinschalige mestverbranders. De huidige manier van het op kleine schaal verwerken van mest is via vergisters. De economische rentabiliteit van vergisters staat al langere tijd ter discussie. Zeker in het geval dat de mest, zoals bij kippenmest, een hoge droge stofgehalte heeft, waardoor vergisting nog langer duurt.

DSE heeft zich voorgenomen een kleinschalige thermochemisch conversieproces te ontwikkelen voor mest. Gedurende dit proces wordt er warmte (en eventueel elektriciteit) opgewekt die terug gebracht kan worden naar de stallen, waardoor het energieverbruik voor het verwarmen van deze stallen zal dalen. De samenstelling van de reststroom na conversie is een hele geschikte basis voor kunstmest, want deze reststroom zit boordevol mineralen.

De marktpotentie van de ontwikkeling is dan ook enorm. De kosten voor het investeren in een kleine mestverbrander is, ten opzichte van de kosten die er nu mee gemoeid zijn om een pluimveehouderij te exploiteren, een positieve business case. Op basis van de opgedane kennis zal er een beslissing genomen worden over een eventueel vervolgtraject. In het geval van een positieve uitkomst van deze studie zal aan de hand van de resultaten ook relevante partners gezocht worden om het R&D traject in te gaan.