Geniaal
Agenda

Geniaal

 

Projecttitel: Geniaal – bioraffinage van mest en digestaat voor optimale biogasproductie
Projectnummer: TEHE115067
Penvoerder: Groot Zevert Vergisting BV

 

Vanaf 2014 geldt een verwerkingsplicht voor mestoverschotten op bedrijfsniveau. Onder mestverwerking wordt verstaan het exporteren of verbranden/vergassen van mest. Mest(co)vergisting vormt voor Nederland een zeer interessante hernieuwbare energie categorie. Grootschalige toepassing en benutting hiervan vergt inpassing binnen de mestverwerking, en vereist naast biogas-productie de realisatie van meerwaarde uit het digestaat (mestraffinage).

Doel van het project  is de demonstratie van een flexibel, duurzaam en kosteneffectief concept voor deelstroom voorbewerking van  mest en nabewerking van digestaat.

Binnen dit project willen Groot Zevert Vergisting BV en Nijhuis Water Technology BV de  kosteneffectiviteit, flexibiliteit en duurzaamheid van het Geniaal concept voor mest/digestaat opwerking van NWT demonstreren, door dit innovatieve concept voor het eerst toe passen in een “retrofit configuratie” voor  het upgraden van een bestaande “standaard” mest(co)vergistingsinstallatie.

Eindresultaat is een eerste full scale toepassing van het Geniaal concept (zie voorgaande figuur) voor  100.000 ton/jr mest/digestaatverwerking (mestraffinage), alsmede de aangetoonde kosteneffectiviteit,  flexibiliteit en duurzaamheid van dit concept voor verbeterde kosteneffectiviteit van mest(co)vergisting. De  resultaten van het project zullen via publicaties en minisymposia worden gedeeld met relevante stakeholders  en doelgroepen.