Gasreinigingsmodule voor hoogwaardige utilisatie van biomassa
Agenda

Gasreinigingsmodule voor hoogwaardige utilisatie van biomassa

Projecttitel: Gasreinigingsmodule voor hoogwaardige utilisatie van biomassa
Projectnummer: TEBE116178
Penvoerder: ECN

Biomassavergassing zal in belangrijke mate zijn toepassing vinden in de productie van producten hoogwaardiger dan elektriciteit en warmte, waaronder biobrandstoffen, waterstof, groen gas en chemicaliën. Hiervoor moet het ruwe productgas uitgebreid worden gereinigd en opgewerkt.

Naast verwijdering van stof en teer zijn een aantal katalytische processtappen vereist. Hiervoor zijn katalysatoren beschikbaar, maar er ligt nog een groot verbeterpotentieel, bijv. wat betreft tolerantie voor verontreinigingen, verzadigingsgraad van absorbentia, stoomgebruik tegen roetvorming en flexibiliteit in productgaskwaliteit.

Het project is gericht op ontwikkeling en optimalisatie van (katalysatoren/absorbentia voor) het eerste generieke deel van de meeste gasreinigings- en opwerkingssystemen voor de conversie van ruw productgas van (wervelbed)vergassers (waaronder de MILENA vergasser), bedreven op biomassa, naar gasvormige of vloeibare energiedragers en chemicaliën. Dit betreft de verwijdering van zwavelverbindingen en de omzetting (reforming) van hogere koolwaterstoffen.

Het project levert een generieke module op basis van een unieke en innovatieve combinatie van katalysatoren en sorbents, dat gebruikt kan worden als eerste deel van systemen voor gasreiniging en opwerking ten behoeve van de productie van gasvormige en vloeibare energiedragers (zoals biobrandstoffen, waterstof en groen gas) en chemicaliën.