Flexibele bioproductprocessor

Projecttitel: Flexibele bioproductprocessor
Projectnummer: MITBI14021
Penvoerder: Enershi

 

De komende jaren nemen de energieconsumptie en de vraag naar fossiele grondstoffen verder toe. Door nieuwe, duurzame technologieën te ontwikkelen, kunnen we ook in de toekomst aan deze vraag voldoen en de CO2-uitstoot beperken. Tegelijkertijd voegen we waarde toe aan bij- en reststromen.

In dit project wordt een Flexibele Bio Product Processor (BPP) ontwikkeld. Deze processor zet afval- en reststromen zoals rioolslib, frituurvetten en dierlijke vetten enzymatisch om in hoogwaardige halffabricaten en eindproducten zoals biodiesel (APPO), glycerine, perskoek, peptiden en nutriënten. Omdat de processor ingezet kan worden op locatie, worden onnodige transportstromen voorkomen en ontstaan nieuwe afzetmogelijkheden van hoogwaardige halffabricaten en eindproducten.

In dit project wordt een wetenschappelijke analyse van reststromen als input voor de processor uitgevoerd en wordt de processor technisch ontwikkeld. Daarnaast worden de uitputstromen gevalideerd en getest in verschillende voertuigen. Ook is er aandacht voor het verspreiden van kennis en promotie van duurzame technieken.