Energy efficient exploitation of biomass for fuels, rubber, asphalt, packaging materials and energy
Agenda

Energy efficient exploitation of biomass for fuels, rubber, asphalt, packaging materials and energy

 

Projecttitel: Energy efficient exploitation of biomass for fuels, rubber, asphalt, packaging materials and energy
Projectnummer: TEBE115002
Penvoerder: ECN

 

Apollo Global R&D, Dura Vermeer Infrastructuur, Progression-Industry en PaperFoam willen hun producten “vergroenen”. Lignine en cellulosevezels, afkomstig van traditioneel pulping van hout en grasachtigen, zijn vaak niet zuiver genoeg voor producttoepassingen en worden traditioneel slechts als brandstof ingezet. ECN’s unieke organosolv pulping levert echter hogere kwaliteit en vergt minder energie.

Het projectdoel is het ontwikkelen van vier groene productapplicaties door het gebruik van lignine en cellulosevezels als grondstof. De productapplicaties zijn banden, asfalt, transportbrandstof en verpakkingsmateriaal. Voor deze toepassingen wordt onderzocht welke biomassasoorten het meest geschikt zijn en wat de meerwaarde van zuivere organosolv lignine en cellulosevezels is in vergelijking met onzuivere stromen uit traditionele pulpingprocessen.

Via organosolv worden drie biomassastromen gescheiden in fracties, die daarna via opwerkingsstappen op kilogramschaal naar de beoogde eindproducten worden omgezet. De eindproducten zijn banden, asfalt, transportbrandstoffen
en verpakkingsmateriaal. Op basis van de resultaten wordt de meest geschikte biomassastroom geselecteerd. Vervolgens worden de processtappen in de keten verder ontwikkeld zodat optimale eigenschappen van het eindproduct worden bereikt. De meerwaarde van organosolv en de economische haalbaarheid van de vergroening wordt getoetst en een visie op de marktintroductie wordt uitgewerkt.

Het project levert proceskennis omtrent de wijze waarop producten door het gebruik van lignocellulose biomassa als grondstof optimaal kunnen worden vergroend, en enkele prototypes van deze producten: autobanden, asfalt,
biobrandstof en verpakkingsmateriaal.