Energiebesparing door MCFA-productie uit voedselresten in plaats van olie
Agenda

Energiebesparing door MCFA-productie uit voedselresten in plaats van olie

 

Projecttitel: Energiebesparing door MCFA-productie uit voedselresten in plaats van olie
Projectnummer: DEI1160026
Penvoerder: Chaincraft B.V.

Doel
In de petrochemische industrie worden vetzuren (in de petrochemie ook wel carbonzuren genoemd) geproduceerd via de zogenaamde Oxo-chemie. Ethyleen, Propyleen, butaan en andere olefines worden geconverteerd naar vetzuren, alcoholen en esters via reactie met syngas. Deze conversies vinden plaats onder hoge druk en hoge temperatuur en zijn dan ook zeer energie intensief. De vetzuren die ChainCraft vervaardigt zijn chemische gezien gelijk aan de vetzuren die in de Oxo-chemie worden geproduceerd. Het fermentatieproces proces van ChainCraft vind echter plaats onder zeer milde procescondities: atmosferische druk en 30 tot 55 graden celsius. Tevens maakt ChainCraft deze vetzuren uit een tweede generatie grondstof. De mildere procescondities en duurzamere grondstof leiden dan ook tot een significantie reductie in energieverbruik én broeikasgasemissies voor de productie van vetzuren via ChainCraft proces in vergelijking met vetzuren uit de petrochemie.

Het voornaamste doel van het project is het realiseren van een demonstratiefabriek waarmee de technologische en economische potentie van ChainCraft’s proces kan worden aangetoond. Hiermee wordt een energie efficiëntere en duurzamere route voor de productie van MCFA uit voedselresten wordt gedemonstreerd in vergelijking tot MCFA vervaardigt binnen de petrochemische industrie.

Activiteiten
De activiteiten bestaan voor de realisatie van de demofabriek achtereenvolgens uit engineering, tendering, constructie en commissioning. Dit zal gedurende de eerste anderhalf jaar van het project plaatsvinden waarna de fabriek in operatie zal gaan.

Parallel aan de realisatie van de demonstratiefabriek zal onderzoek en ontwikkeling plaatsvinden waarbij het productieproces verder verbeterd zal worden zodat bij een uiteindelijke full scale fabriek de capex en opex verbeterd zullen zijn.

Resultaat
Het resultaat van het project zal een werkende demonstratiefabriek zijn waarmee op demonstratieschaal MCFA worden geproduceerd uit voedselresten. De MCFA worden afgezet als additief in de diervoedingsindustrie waar ze leiden tot een betere darmgezondheid en betere voederconversie bij pluimvee, varkens en rundvee. Bovendien leidt het inzetten van MCFA tot een reductie in antibioticagebruik.

Op het vlak van onderzoek worden procesverbeteringen verwacht op zowel fermentatie als downstream processing vlak. Dit zal met name bestaan uit alternatieve fermentatieconfiguraties en scheidingstechnologieën welke zullen zijn getest op lab schaal en welke commercieel potentieel hebben.

Op het vlak van ontwikkeling worden procesverbeteringen verwacht op zowel fermentatie als scheidingsvlak. Deze procesverbeteringen zullen zijn getest op lab en pilot schaal en zijn klaar voor inpassing in een full scale fabriek welke na de demonstratiefabriek zal worden gerealiseerd.

Op het vlak van ontwikkeling worden tevens bestaande en nieuwe markttoepassingen verder uitgewerkt, al dan niet in samenwerking met partners.

Bovenstaande resultaten op het vlak van opschaling, business case ontwikkeling, wet- en regelgeving en onderzoek & ontwikkeling worden meegenomen en dienen mede als basis voor de opschaling naar een full scale fabriek en het realiseren van de verdere uitbreiding van enerzijds de toepassing in de diervoedermarkt en anderzijds nieuwe markten.