Energiebeleid en duurzaamheid
Agenda

Energiebeleid en duurzaamheid

Projecttitel: Energiebeleid en duurzaamheid
Projectnummer: TKIBE01004
Penvoerder: Be-Basic

 

Duurzaamheid is een steeds belangrijkere economische drijfveer voor bedrijven. Daarom is een eenduidig beleid nodig dat de ontwikkeling van rendabele duurzame processen en toepassingen stimuleert.

Het programma Energie, Beleid en Duurzaamheid richt zich op behoeften van de industrie en analyseert uitgevoerde en lopende projecten op het terrein van duurzaamheid. Het probeert dwarsverbanden te leggen en doelstellingen van duurzame activiteiten beter op elkaar af te stemmen.

EBD wil kennis bundelen en verspreiden
Er gebeurt veel op het gebied van bio-energie, biobrandstoffen en biochemicaliën. In de afgelopen jaren zijn met steun van de overheid verschillende projecten gestart om inzicht te krijgen in álle factoren die te maken hebben duurzaamheid. Deze projecten hebben echter slechts een deel van de benodigde kennis verzameld en missen coördinatie.

EBD verschaft inzicht in alle duurzame activiteiten in Nederland
EBD richt zich op bundeling van de kennis die aanwezig is over duurzaamheid . Het verschaft inzicht in de macro-economische effecten van grootschalig gebruik van groene grondstoffen in Nederland en de rentabiliteit van biomassa en biobased producten. Bovendien wil het programma burgers en consumenten betrekken bij de transitie naar een duurzame economie en ze te motiveren voor de benodigde gedragsveranderingen. Het programma is verdeeld in drie fasen, weer onderverdeeld in subprogramma’s:

  • een inventarisatie van kennis en attitudes; gevolgd door een maatschappelijke roadmap die inzicht geeft in de benodigde wet- en regelgeving en in de gewenste niveaus van betrokkenheid van consumenten.
  • Gerichte projecten op het gebied van duurzaamheidscriteria, ontwikkeling The Hague Settlement Facility voor duurzaamheidsconflicten; onderwijsontwikkeling obv nulmeting;
  • Ondersteuning internationale samenwerking.
  • Ontwikkeling van decision support tools voor effectieve beleidsondersteuning;  Ondersteuning internationale samenwerking en commissies.

EBD legt duurzame dwarsverbanden over sectoren heen
Doelstelling van dit programma is om dwarsverbanden te leggen en doelstellingen van duurzame activiteiten beter op elkaar af te stemmen. Het draagt daarnaast bij aan de ontwikkeling van tools om duurzaamheid van technische innovaties en investeringen te meten en te voorspellen. Bovendien biedt het een kader voor het betrekken van burgers en consumenten in de transitie naar een duurzame maatschappij.