Efficiënte Biomassa Logistieke Ketens voor Nederland
Agenda

Efficiënte Biomassa Logistieke Ketens voor Nederland

Projecttitel: Efficiënte Biomassa Logistieke Ketens voor Nederland
Projectnummer: TEBE213008
Penvoerder: Universiteit Utrecht

 

Het samenwerkingsverband BioTorTech BV en EucoCorporation Holding B.V. hebben hun krachten gebundeld. Zij werken samen als Biomass Valorisation Group (BVG). De focus ligt hierbij op het maken van een innovatieve energiedrager die mee kan concurreren in de huidige markt.

Op dit moment wordt met name A-hout gebruikt als biomassastroom voor de opwekking van thermische duurzame energie. De prijzen van A-hout liggen enorm onder druk. BVG ziet economische kansen en technische mogelijkheden om de overige goedkopere biomassa stromen te benutten. BVG ziet enorm veel potentie om biomassa als thermische energiedrager. Het probleem is dat op dit moment veel beschikbare biomassa met een enorme potentie vaak onbenut blijft. Er liggen veel kansen voor een bredere benutting van de biomassa zoals het gebruik van goedkope lokale beschikbare biomassa (afval) stromen met een negatieve waarde (zoals bermgras, schillen etc). Voor de productie van de energie pellets en de nutri-vloeistof maakt BVG geen gebruik van extra grondstoffen of landbouwgrond, die geschikt zijn voor de voedselproductie. BVG maakt uitsluitend gebruik van groen afval, wat nu meestal als compost wordt gebruikt. BVG wil niet concurreren met de vergistingsinstallaties maar alleen materiaal met een negatieve waarde.

Doelstelling
Productie van een goedkopere, schonere energiedrager. BVG gaat een Clean Biomass Fiber (CBF) Pellet met een prijs van €5 / GJ produceren, ten opzichte van de referentietechniek van €8 / GJ voor een industriële houtpellet. Deze CBF pellet wordt gemaakt van een afvalstromen met een negatieve restwaarde.

Referentieproducten
Industriële houtpellet. Deze heeft hout als grondstof waar op termijn een schaarste in kan gaan ontstaan. De industriële houtpellet is niet geschikt voor thuisgebruik vanwege onzuiverheden. Tot slot is deze 62,5% duurder dan de CBF Pellet.
– Snoei- en dunninghout. Ook hier is sprake van hout. Daarnaast is snoei/dunninghout vaak verontreinigd en bevat het een hoog silicagehalte waarmee er ongeveer 5% meer as ontstaat uit het proces welke tegen een kostprijs moet worden afgevoerd. Tot slot is deze bijna 10% duurder dan de CBF Pellet.

Resultaat en aanpak
Binnen dit project worden twee proceslijnen gerealiseerd. Het eerste deel gaat Clean Biomass Fibers (CBF) / CBF pellets produceren. Deze kunnen worden geleverd aan de WKK plant naast de demoplant. Het tweede deel gaat vanuit de Clean Biomass Fibers BioTorTech (BTT) Pellets. Deze kunnen worden geleverd aan een energiecentrale. In de voorbehandeling is BVG in staat om de vloeistoffen, met een aanzienlijke mineralenconcentratie, te scheiden van de vaste stof. Hierdoor liquids direct of na een verdere concentratie hun weg kunnen vinden in de ferlilizers. Deze opbrengst stelt BVG in staat een lagere prijs voor de energiedrager te bereiken en gelijk de zuiververheid van de energiedrager op te voeren. Doordat de energiedrager schoner is blijft er minder as dan dunningshout achter.