Duurzame energie uit kleinschalige bio-WKK
Agenda

Duurzame energie uit kleinschalige bio-WKK

Projecttitel: Duurzame energie uit kleinschalige bio-WKK
Projectnummer: TEHE116119
Penvoerder: Triogen

 

De ORC-technologie van Triogen is functioneel succesvol, maar nog relatief duur. In dit project wordt d.m.v. technische innovatie de technologie verder verbeterd door efficiëntieverbetering, herontwerp van kritische componenten, herontwerp van subsystemen en van de samenstelling van de installatie. Hierdoor kan de kostprijs (in €/kW) aanzienlijk verlaagd worden.

Doel van het project is verlaging van de investering in installaties (Triogen ORC, nu TRL9) voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit biomassa in bovenstaande categorieën, waardoor de kostprijs van duurzame elektriciteit geproduceerd met de Triogen ORC daalt met 40 %, en implementatie van de ontwikkelde methoden en technieken (TRL6-8).

Het resultaat van dit project is dat de kostprijs van elektriciteit uit de Triogen ORC met 40 % wordt gereduceerd, waardoor het mogelijk wordt om in bio-WKK, te werken met een basisbedrag van €65/MWh. (Basisbedrag 2016: €77/MWh).