Dicarbonzuurproductie uit suikerreststromen

 

Projecttitel: Dicarbonzuurproductie uit suikerreststromen
Projectnummer: MTHLA16008
Penvoerder: ChainCraft BV
Startdatum: 01-08-2016
Einddatum: 31-07-2017

 

ChainCraft voert een haalbaarheidsstudie uit naar een bioraffinageconcept voor de productie van dicarbonzuren uit suikerrestromen.

De grootste uitdaging in de state-of-the-art dicarbonzuur productieprocessen is het creëren van voldoende marge voor een winstgevend proces. Via ChainCraft’s mengcultuurfermentatieprocessen kan gebruik worden gemaakt van laagwaardige en daardoor goedkope grondstoffen wat de business case ten goede komt. Het dominant krijgen van de bacteriecultuur welke voor de conversie van suiker naar dicarbonzuren zorgt is de grootste technologische uitdaging in dit project. Het project zal bestaan uit een haalbaarheidsstudie (70%) en experimentele ontwikkeling (30%). De fysieke resultaten van de haalbaarheidsstudie zullen bestaan uit een marktanalyse, business case, conceptueel proces flow diagram en reactor ontwerp voor lab- en pilottesten in een vervolgproject.