Demonstratie pyrolyseolie Borculo
Agenda

Demonstratie pyrolyseolie Borculo

Projecttitel: Demonstratie pyrolyseolie Borculo
Projectnummer: TEBE213003
Penvoerder: BTG

 

Pyrolyse is een innovatieve technologie om duurzame vaste biomassa om te zetten in een vloeibare brandstof die vele potentiële toepassingen kent, allereerst als brandstof voor de productie van warmte en/of elektriciteit.

Na upgrading kan pyrolyse-olie worden toegepast als transportbrandstof of ingebracht in bestaande aardolieraffinaderijen. Na fractioneren kunnen diverse biobased chemicaliën en materialen worden gemaakt uit de suiker, lignine en waterige fractie. Om deze hoogwaardige toepassingen mogelijk te maken is het cruciaal dat de grootschalige productie van pyrolyse-olie op gang komt. Empyro, een dochterbedrijf van deelnemer BTG, start binnenkort met de bouw van een pyrolyse-fabriek in Hengelo met een capaciteit van 25.000 ton pyrolyse-olie/jaar. FrieslandCampina, vestiging Borculo, is geïnteresseerd in duurzame energieopwekking met pyrolyse-olie in een 40 ton stoom/uur ketelinstallatie (27,4 MWth waarvan 18 MWth pyrolyse-olie) voor de productie van processtoom.
Doelstelling van dit project is het demonstreren van de langdurige en bedrijfszekere toepassing van pyrolyse-olie in een middelgrote ketelinstallatie, waarbij inzicht wordt verkregen in de lange termijn effecten van het stoken van pyrolyse-olie op o.a. ketelcorrosie en aangetoond wordt dat aan de geldende emissie-eisen van met name NOx wordt voldaan zonder toepassing van nageschakelde technieken. Hiermee wordt de afzet van pyrolyse-olie van de pyrolysefabriek in Hengelo – de eerste in z’n soort – gerealiseerd en tevens de weg vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling van meer geavanceerde pyrolyse-olie toepassingen in de toekomst. Tevens wordt praktijkervaring opgedaan t.a.v. de aanvoer en opslag van pyrolyse-olie.
De deelnemers aan dit project zijn: FrieslandCampina (investeerder, gaat de ketelinstallatie bedrijven om duurzame energie op te wekken), BTG-BTL (leverancier pyrolysetechnologie, wil graag ook ketelinstallaties aan haar klanten kunnen aanbieden), en BTG (ontwikkelaar toepassingen pyrolyseolie).Verder zal Stork de pyrolyse-olie brander leveren en er zal een nader te bepalen Nederlandse ketelbouwer worden geselecteerd. KaiSEC wordt ingehuurd voor de samenbouw van de verschillende componenten en ondersteuning tijdens de inbedrijfstelling.