Demonstratie Biopellet productieprocedé
Agenda

Demonstratie Biopellet productieprocedé

 

Projecttitel: Demonstratie Biopellet productieprocedé
Projectnummer: DEI2170012
Penvoerder: JaLo Biopellets

Doel

Dit project is ingericht om het innovatieve procedé op grote schaal te demonstreren. De demonstratie gaat aantonen dat lokaal aanwezige onbenutte biomassa ingezet kan worden voor de productie van zogenaamde biopellets. Deze biopellets kunnen gas vervangen. De discussie rondom de herkomst van houtpellets hoeft hier niet plaats te vinden. In een eerder stadium is het proof-of-principle op pilot schaal getoond. Dit (DEI-) project is erop gericht om full-scale en in een industriële setting de werking van de techniek te demonstreren. Hiertoe is een krachtig consortium geformeerd met Stork en Emmtec voor zowel de demo- als de herhalingsfase. Verder geldt dat voor dit demo-project zowel de financiering, grondstofvoorziening resp. en de afname van de pellets aantoonbaar rond is.

Activiteiten

Het project is erop gericht om op grote schaal een demoproject te realiseren. Het project bevat de volgende fases:

  • Voorbereiding en detailengineering;
  • Bouw installatie;
  • Productie (1 jaar);
  • Evaluatie.

Alle kennis die opgedaan wordt tijdens het project kan gebruikt worden om vervolgens op meer plaatsen in Nederland dergelijke installaties te plaatsen. De demo zal plaatsvinden in Overijssel. Verder is er aantoonbaar interesse vanuit Drenthe en Friesland voor herhaling van de opstelling in de betreffende provincies.

Resultaat
Concreet levert dit DEI-project een besparing van 1,53 Petajoule op. Het herhalingspotentieel in Nederland is circa vijf gelijksoortige installaties. Buiten Nederland is dit potentieel lastig te kwantificeren, maar er kan gedacht worden aan een factor 15.

De demo zal een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de duurzame energie doelstellingen, het terugbrengen van de broeikasgasuitstoot en het helpen bij het uitfaseren van aardgas in Nederland. Het internationaal potentieel is fors, voornamelijk in landen die ook veel landschapshout hebben. Het is een stimulans voor de lokale (duurzame) economie in Overijssel in de eerste plaats, vervolgens ook voor de rest van Nederland en de wereld.