Crowdsourcing van phytochemicaliën d.m.v. decentrale extractie van GFT

Projecttitel: Crowdsourcing van phytochemicaliën d.m.v. decentrale extractie van GFT
Projectnummer: MITBI14018
Penvoerder:PhytoGeniX

 

Er wordt jaarlijks 1,4 miljoen ton aan GFT plantmateriaal geproduceerd door de Nederlandse glastuinbouwsector dat afgevoerd wordt als afval. Dit GFT afval bevat echter nog een kleine fractie aan phytochemicaliën. Dit zijn chemische verbindingen die van nature in planten voorkomen en kunnen dienen als grondstoffen voor de chemie en de farma.

Voorbeelden zijn anti-oxidanten, antibiotica, cholesterol verlagende middelen, ontstekingsremmers en zelfs kanker remmende middelen. Het probleem is dat er geen scheidingsapparatuur bestaat om economisch rendabel de phytochemicaliën uit het GFT afval te kunnen winnen. Hierdoor gaan op het moment grote hoeveelheden groene grondstoffen voor de chemie en farma verloren.

Als oplossing voor dit probleem heeft PhytoGeniX B.V. een idee voor nieuwe CSP scheidingstechnologie. CSP staat voor Crowd Sourcing van Phytochemicaliën en verwijst naar het brede spectrum aan chemische verbindingen dat met deze nieuwe procesmethode gewonnen kan worden.

Een bijkomend voordeel van de CSP technologie is dat deze in potentie goed schaalbaar is, waardoor de installatie decentraal bij een glastuinbouwer op locatie kan worden geplaatst en het “verse” GFT direct kan worden geëxtraheerd met een hogere productopbrengst en kwaliteit tot gevolg. Deze decentralisatie draagt tevens bij aan een gunstigere business case, omdat hoge transportkosten worden voorkomen, en aan de autonomie van de Nederlandse glastuinbouwsector, omdat een rendabel bijproduct wordt gerealiseerd.

Door de economisch rendabele winning van phytochemicaliën uit GFT afval op deze wijze mogelijk te maken, wordt een belangrijke stap gezet op het pad naar een volledige biobased economie. Hiermee draagt dit project bij aan de ambitie van de Topsectoren Chemie en Energie op dit gebied. In het bijzonder sluit dit project aan op thema’s 10B Biobased – Bioraffinage, 9B Hoogwaardige energiedragers en 5C Procestechnologie. Het doel van dit haalbaarheidsonderzoek is om in te kunnen schatten of de technische en economische knelpunten voorzien bij de ontwikkeling en vermarkting van de CSP technologie in potentie opgelost kunnen worden door PhytoGeniX. Wanneer de haalbaarheid is aangetoond, zal een R&D-traject opgestart worden.