Coproductie van monochloorazijnzuur en energiedragers uit biomassa
Agenda

Coproductie van monochloorazijnzuur en energiedragers uit biomassa

Projecttitel: Coproductie van monochloorazijnzuur en energiedragers uit biomassa
Projectnummer: TEBE116198
Penvoerder: Wageningen University & Research

AkzoNobel is ‘s werelds grootste producent van monochloorazijnzuur (MCA). Het wordt geproduceerd uit azijnzuur dat afkomstig is uit petrochemische grondstoffen. Om het gebruik van deze grondstoffen te reduceren moet een biotechnologische conversietechnologie voor azijnzuur worden ontwikkeld.

De hoge kosten worden veroorzaakt door de zuivering van azijnzuur en de lage opbrengst door remming van de fermentatie door azijnzuur. Het doel van het project is om een nieuw duurzaam productieproces te ontwikkelen voor azijnzuur uit biomassa zonder deze bottlenecks. Energiedragers worden hierbij als co-product gevormd.

Het project levert een micro-organisme op dat suikers efficiënt kan omzetten in azijnzuur en energiedragers en kennis over hoe dit micro-organisme het best kan functioneren in een fermentatieproces. Het laat bovendien zien hoe dit fermentatieproces het beste kan aansluiten op suikerbietverwerking door SuikerUnie en MCA-productie door AkzoNobel.