CO2 uit biomassastook terug in de kas
Agenda

CO2 uit biomassastook terug in de kas

 

Projecttitel: CO2 uit biomassastook terug in de kas
Projectnummer: DEI1170007
Penvoerder: D.T. van Noord Tomaten B.V.

 

Doel
Demonstratie van de overstap van aardgas naar biomassa (van fossiel naar lokaal-hernieuwbaar) voor de productie van CO2 en warmte op basis van:

 1. de eerste grootschalige CCU (CO2 Capture Unit) waarmee uit biomassarookgassen groene CO2 voor eigen gebruik kan worden gewonnen,
 2. een gunstige businesscase door het vermijden van de jaarlijkse inkoop van fossiele CO2
 3. het aantonen van het leveren van zuivere CO2 voor veilig gebruik in de kas en
 4. het demonstreren van de potentie van

CCU-technologie voor andere glastuinbouwbedrijven en gebruikers in andere sectoren. Centrale focus:

 1. gebruik van een (food grade) fysisch absorptiemiddel onder oxiderende condities en continue regeneratie door variatie in temperatuur (Galloxol). Dit bevordert de uitrol ervan omdat de potentie om substantieel CO2 te winnen uit rookgasbronnen veel groter dan uit bv. ruw biogas (reducerende condities).
 2. slimme combinatie van voor- en nabehandelingsstappen (oa. Fentons reagens wasser en actiefkool filter) waarmee een garantie van een CO2-zuiverheid van 99,9% kan worden afgegeven en
 3. continue FTIR-monitoring van de kwaliteit van extractievloeistof en CO2, om snel in te kunnen spelen op minieme veranderingen en 4) veiligheidssystemen bij mogelijke calamiteiten.

Activiteiten
De CCU-technologie maakt het mogelijk om zuiver CO2 uit biomassarookgassen tegen lage exploitatiekosten op grote schaal te produceren, waardoor CO2-inkoop overbodig wordt. Uitgaande van de warmtebehoefte van 22 ha kas wordt een 6 MW biomassaketel geïnstalleerd in combinatie met een CCU voor het opwerken van rookgassen naar CO2 voor opslag en eigen gebruik. In dit project moeten nog enkele specifieke zaken worden ontwikkeld als de geïntegreerde aansturing van de biomassaketel en de gecombineerde rookgascondensor met de CCU. Volgens berekeningen kan tot 19.000 ton groene CO2 per jaar worden gewonnen. Dit is ruim voldoende voor het eigen gebruik. Naast de referentieinvesteringen (6 MW biomassaketel) gaat het om een additionele investering van ca. 3M€ voor de CCU met speciaal leidingwerk en een extra rookgascondensor (ca. 2 MW). Tegenover de hoge CAPEX staat een veel lagere OPEX. Hierdoor ontstaat op termijn een veel gunstigere businesscase. De werking van de CCU-technologie is met kleine testinstallaties aangetoond, maar is als commerciële toepassing nog nergens ter wereld operationeel. De techniek is nu klaar voor grootschalig toepassing.

Resultaat
De investering van 3M€ in de CCU met speciaal leidingwerk levert de volgende resultaten op:

 • jaarlijkse productie van 10 kton groene en zuivers CO2 voor eigen gebruik (max. 19 kton CO2/jaar),
 • integratie van de CCU met de biomassaketel en rookgascondensor voor optimaal proces- en energierendement (warmtehergebruik)
 • demonstratie van een gunstige businesscase door vermeden CO2-inkoop (tot 0,8 M€/jaar),
 • demonstratie van de grootschalige werking van de CCU naar geïnteresseerde derden,
 • concrete onderbouwing van de energie- en milieuvoordelen voor de glastuinbouwsector.