Chips snijdt geen hout (meer)
Agenda

Chips snijdt geen hout (meer)

Projecttitel: Chips snijdt geen hout (meer)
Projectnummer: TEBE314002
Penvoerder: HoSt

 

HoSt Klazienaveen is voornemens om een houtgestookte WKK te exploiteren in het glastuisbouwgebied te Klazienaveen.

De geproduceerde elektriciteit wordt geleverd aan het openbare netwerk, terwijl de geproduceerde warmte in de structuur van ‘base load’ wordt geleverd aan de omliggende glastuinbouwgebieden.

Voor het invoeren van schoon hout in een dergelijke installatie zijn vier houttypes voor handen: pellets, houtchips, houtshreds uit groenafval en houtshreds uit bosbouw. Voor een installatie van deze schaalgrootte zijn pellets te duur, en zijn houtchips de aangewezen optie. Echter, de prijs van houtchips is de afgelopen jaren al sterk gestegen. Om deze reden onderzoekt HoSt in het project ‘complexe brandstoffen voor roosterverbranding’ de innovatieve stap naar biomassa brandstof met een laag assmeltpunt.

Voor de kortere termijn heeft Zuidema Recycling Centrum (de biomassaleverancier van HoSt Klazienaveen) met nadruk geadviseerd om ‘houtshreds uit groenafval’ en ‘houtshreds uit bosbouw’ als inputstromen te beschouwen. Hierdoor kunnen de houtinvoerkosten dalen naar onder de 30 euro per ton.

Houtchips ontstaan bij het chippen (=snijden) met een mes, en hebben een evenwichtige deeltjesgrootte. ‘Hout uit groenafval’ en ‘hout uit bosbouw’ ontstaan uit shredderen (=kapotslaan of –breken). Houtshreds hebben een vezelige structuur. Problemen bij deze twee typen hout zijn:

  • Grotere variatie in deeltjesgrootte, met een hogere kans op grote delen (> 30 cm);
  • Veel meer aanhangend zand en hoger asgehaltes;
  • Meer blad en jonge takken, waardoor er meer zouten in de installatie raken, die neerslaan op het rooster, ketelwand en warmteoverdrachtssectie;
  • Hoger N-gehalte in de brandstof, leidend tot potentieel hogere NOx-uitstoot

Het doel van dit project is het verlagen van de productiekosten van duurzame elektriciteit en warmte door het ontwikkeling van een economisch aantrekkelijke verbrandingstechnologie, die ‘houtshreds uit groenafval’ en ‘houtshreds uit bosbouw’ verstookt. Om dit doel te bereiken, willen de projectpartners in dit demonstratieproject innovaties doorvoeren op:

Het resultaat van dit project is de demonstratie van een nieuwe verbrandingstechniek voor houtshreds uit bosbouw en groenafval.  De kostprijs voor het produceren van elektriciteit en/of warmte via verbranding in de SDE-categorieën daalt stevig voor de categorieën:

De brandstofprijs per ton daalt met minimaal 40% van 48 euro per ton, naar onder 30 euro per ton, leidend tot sterke kostprijsreducties voor de geproduceerde elektriciteit en warmte.