Cellucycle
Agenda

Cellucycle

Projecttitel: Cellucycle
Projectnummer: TEBE113002
Penvoerder: Attero

 

Om aan de snel groende vraag naar PLA te voldoen, de druk op renewables te verlagen en de transitie naar biobased plastic significant te versnellen moet er een goedkoper en milieuverantwoorder alternatief voor grondstof en technologie worden gevonden.

Op dit ogenblik wordt jaarlijks wereldwijd 150.000 ton PLA (Poly Lactic Acid (biobased plastic) geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen, zoals bijvoorbeeld uit cellulose. Echter het uitgangsmateriaal is veelal afkomstig uit de voedselketen en relatief duur. Daarom wordt dit PLA alleen afgezet in duurdere, bijvoorbeeld medische, toepassingen. Bovendien kan de reststof die ingezet kan worden als grondstof voor Bio-PLA vele malen nuttiger toegepast worden dan de huidige verwerkingswijze. Indien PLA kan worden geproduceerd uit goedkoper basismateriaal, ontstaat er een enorme marktpotentie om het PLA breder in te zetten. Bijvoorbeeld als verpakkingsmateriaal, wegwerpbekers, -bestek en -borden, plantenpotjes etc. De verwachting is dat de behoefte aan PLA de komende jaren met 18-22% per jaar zal groeien.

De beoogde doorbraak in dit project is om PLA te produceren uit de cellulosefractie in afvalwater, het zogenaamde zeefgoed. Nergens ter wereld wordt PLA geproduceerd met cellulose uit afvalwater.

Het project wordt uitgevoerd door een breed consortium, bestaande uit technologie-ontwikkelaars (Attero B.V. en BWA B.V.) en launching customers (Attero B.V. en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier).