Calibra
Agenda

Calibra

 

Projecttitel: Calibra
Projectnummer: TEBE117014
Penvoerder: ECN

 

Doel
Het projectdoel is het vaststellen van een optimale afvangstrategie voor de pyrolyseproducten van lignine-rijke houtchips, notenschalen (cacaodoppen) en bioraffinage-residue ten behoeve van de toepassing voor hoogwaardige biobitumineuze dakbedekking, bioscheepsbrandstof en aromatische chemicaliën. Het project kan leiden tot een vermindering van het gebruik van aardolie (7 PJ/jaar), vermindering van de uitstoot van broeikasgas (360 kton/jaar), en een versterking van de Nederlandse economie. CALIBRA past goed in het door de programmaraad goedgekeurde 2018 R&D plan, ons strategisch R&D plan alsmede de Roadmaps voor het ECN.TNO energietransitie-instituut in wording.

Activiteiten

  1. Verwerven lignine-rijke grondstoffen door OLAM (notenschalen), Enerpy (houtchips) en GoodFuels (lignine-rijk residu, afkomstig van 2e generatie bioraffinage).
  2. Pyrolyseren van bovengenoemde grondstoffen en gefractioneerd afvangen van pyrolyseproducten (ligninederivaten) door ECN en RUG op lab-schaal (TRL 3-4) ter bepaling van een optimale afvangstrategie ten behoeve van de TRL 5 pyrolyse tests met tenminste één lignine-rijke grondstof door Enerpy in hun pilotinstallatie bij Plant One in Rotterdam.
  3. Opwaarderen pyrolyseproducten voor brandstofadditieven en waardevolle fenolen via hydrodeoxygenatie door RUG en superkritische CO2-scheiding door FeyeCon.
  4. Toepassen van pyrolyseproducten als (toevoeging aan) scheepsbrandstof (GoodFuels), als (toevoeging aan) dakbedekkingsbitumen (Soprema) en optioneel als grondstof voor verdere (bio)chemische omzetting naar precursors voor bioplastics zoals nylon 6,6 (ECN.
  5. Opstellen exploitatieplan incl. rentabiliteitsberekeningen (ECN), voorontwerp van een opgeschaalde (product-afvang) installatie met investeringsraming (MTSA).

ECN coördineert het project. Projectresultaten worden verspreid via industriële netwerken en artikelen in technische-wetenschappelijke tijdschriften. Kennisbescherming wordt veiliggesteld door het aanvragen van octrooien.

Resultaat
Het werkingsprincipe van de ontwikkelde getrapte afscheiding van pyrolyseproducten uit lignine-rijke reststromen voor hoogwaardige toepassingen wordt aangetoond. De economische rechtvaardiging wordt geactualiseerd en een opschalingstraject wordt voorbereid.