Biocomposieten in de transportsector

Projecttitel: Biocomposieten in de transportsector
Projectnummer: MITBI14026
Penvoerder: NPSP

 

Biocomposieten worden gemaakt uit natuurlijke grondstoffen, zijn goed te recyclen en zijn vaak lichter dan de traditionele composieten. De biocomposieten worden dan ook al veel toegepast in het interieur van auto’s en vrachtwagen.

Het is echter onduidelijk in hoeverre biocomposieten geschikt zijn voor grootschaliger gebruik in constructieve toepassingen zoals carrosseriedelen. Daarnaast worden veel onderdelen nog  handmatig geproduceerd waardoor de kostprijs hoger ligt.

Het project zet in op de toepassing van biocomposieten voor semi-constructieve carrosseriedelen en op productieautomatisering van biocomposieten. Daarvoor wordt materiaalonderzoek uitgevoerd voor optimalisatie van producteigenschappen en een betaalbare automatische productielijn ontworpen.