Biocokes als grondstof voor de chemische industrie
Agenda

Biocokes als grondstof voor de chemische industrie

Projecttitel: Biocokes als grondstof voor de chemische industrie
Projectnummer: TEBE113009
Penvoerder: ESD-SIC

 

Doelstelling van het project is het full scale produceren van biocokes op specificatie voor gebruik in een industrieel proces ter vervanging van petrocokes in toepassingen waar petrocokes niet alleen warmtebron is maar tegelijkertijd ook grondstof voor de chemische reactie. Als testcase wordt uitgegaan van geschiktheid van biocokes in de productie van ESC-SIC.

Om deze doelstelling te bereiken is het project opgedeeld in drie fasen.

Fase 1: Identificatie van geschikte biomassa, met als resultaten:
Identificatie van 10 soorten biomassa die op basis van het bureauonderzoek in fase 1 het meest geschikt lijken om aan de technische, economische en duurzaamheid eisen voor grondstoffen aan het industriƫle proces van ESD-SIC te voldoen.

Fase 2: Technische beoordeling van biocokes op laboratoriumschaal, met als resultaten:
Conversie van de 10 geselecteerde types biomassa tot biocokes op laboratoriumschaal en beoordeling op technische specificaties.
Selectie van de 3 meest kansrijke typen biocokes voor proeven op pilotschaal in fase 3 op basis van een verdere verdieping van de informatie over kosten, beschikbaarheid en duurzaamheid van biocokes op de middellange termijn.

Fase 3: Full scale productie van biocokes op industriƫle specificatie, met als resultaten:
Full scale productie van de 3 als meest kansrijke geselecteerde typen biocokes. Evaluatie van deze full scale geproduceerde biocokes op mate van constantheid van kwaliteit op basis van laboratoriumtesten door ESD-SIC.