Micro-algen zijn veelbelovende grondstoffen: ze bevatten hoge concentraties aan lipiden en eiwitten, groeien in zeewater, leggen geen beslag op vruchtbare landbouwgronden en kunnen reststromen gebruiken als bron van voedingsstoffen.

Doel van deze programmalijn is de raffinage van aquatische biomassa. Het project AlgaePARC Biorefinery ontwikkelt concepten voor de extractie en raffinage van oliën, vetten, eiwitten en koolhydraten uit algen door een breed consortium onder leiding van Wageningen Research. Nederland is sterk in het valoriseren van biomassa en de ontwikkeling van concepten voor bioraffinage. Onze concurrentiepositie in het produceren van waardevolle componenten uit algen is echter een stuk zwakker.

Aanleiding: aquatische biomassa grotendeels onbekend
Aquatische biomassa is een interessante nieuwe grondstof voor bioraffinage en vormt een belangrijke aanvulling op het bestaande biomassa aanbod. Algen hebben een unieke samenstelling en bestaan uit een breed scala aan waardevolle componenten zoals oliën, vetzuren, eiwitten en suikers. Ze zijn daardoor uitermate geschikt voor bioraffinage. In tegenstelling tot grondgebonden biomassa is echter veel nog onbekend van aquatische biomassa.

Project: AlgaePARC Bioraffinage
Er zijn op dit moment weinig concepten voor de extractie en raffinage van lipiden, eiwitten en koolhydraten uit algen voor een efficiënte productie voor de brandstof-, chemie- en voedselindustrie. Voor de ontwikkeling van dit soort concepten in de vorm van nieuwe technologieën en duurzame en competitieve processen moeten zowel teelt en bioraffinage processen op een duurzame manier worden ontwikkeld en geïntegreerd.

Winst: verbetering concurrentiepositie
Op basis van een LCA-studie naar de productie van biobrandstoffen uit microalgen met hierin ook de succesvolle valorisatie van co-producten opgenomen, is berekend dat de broeikasgas balans van microalgen vijf keer beter is dan die van fossiele brandstoffen. Met dit project zal onze positie en reputatie op het gebied van microalgen verder verbeteren.