Aeco-FAT
Agenda

Aeco-FAT

 

Projecttitel: Aeco-FAT
Projectnummer: TEHE117050
Penvoerder: Nijhuis Water Technology

Doel
Binnen het Aeco-FAT Demoproject willen Nijhuis Water Technology en Kippenslachterij Esbro de Aeco-FAT-installatie voor het eerst full scale realiseren en toepassen op een vetrijke afvalwaterstroom van de slachterij, welke representatief is voor een groot toepassingspotentieel. Door binnen het project het herwonnen vet in te gaan zetten voor warmteproductie t.b.v. de slachterij door toepassing van als brandstof op één van de heetwaterketels, kan worden gedemonstreerd dat:

 • Kosteneffectieve herwinning van vet uit waterige afvalstromen voor toepassing als duurzame vloeibare biomassa mogelijk is;
 • Toepassing van dit herwonnen vet leidt tot een substantieel lagere kostprijs van de bioenergie (> 30%).

Activiteiten
Om deze doelstelling te kunnen realiseren willen projectpartners de Aeco-FAT installatie als een add-on voorschakelen aan de bestaande waterzuiveringsinstallatie van Esbro. Tevens een heetwaterketel van Esbro geschikt worden gemaakt voor inzet van herwonnen vet als brandstof, zodat hiermee hernieuwbare warmte kan worden geproduceerd ten behoeve van het productieproces van Esbro. Het beoogde project omvat de volgende werkpakketten:

 • Engineering en werkvoorbereiding
 • Inkoop en bouw installatieonderdelen en civiele voorbereiding site
 • Opbouw installatie op site en uitvoeren SAT testen
 • Oplevering, demonstratie en disseminatie

Resultaat
Beoogde concrete resultaten van het project zijn:

 • op representatieve schaal is gedemonstreerd dat Aeco-FAT concept technisch en economisch haalbaar is, en kan bijdragen aan een substantiële verlaging (> 30%) van de kostprijs van bioenergie;
 • terugwinning van circa 260 ton vet per jaar uit het afvalwater van Esbro met een calorische waarde van circa 39 GJ/ton, dat na aanpassing van één van de heetwaterketels probleemloos op deze ketel kan worden verstookt voor de productie van bioenergie;
 • aangetoond is dat de herwonnen vloeibare biomassa voldoet aan de duurzaamheidscriteria (RED), en dat tevens een verbeterde prestate van de waterzuivering gerealiseerd;
 • op demonstratieschaal (full-scale) is relevante bedrijfsvoeringinformatie verworden, waarmee inzicht is ontstaan in mogelijke verdere verbeterpunten ten aanzien van procesontwerp of procesvoering en mogelijkheden voor oplossing hiervoor of vermindering hiervan;
 • resultaten van bedrijfservaring en testen met de demo-installatie zijn verspreid onder belangstellenden binnen de doelgroep (slachterijen en andere bedrijven in de V&G sector).