Aan de slag

Zowel op rijksniveau, provinciaal niveau als op EU-niveau zijn er programma’s die bedrijven financiële steun geven bij de ontwikkeling naar een biobased economy. U vindt hieronder een overzicht van alle bij ons bekende programma’s en regelingen gericht op valorisatie, toegepast onderzoek en fundamenteel onderzoek. Ook vindt u een overzicht van financieringsbronnen.

Mocht u een regeling kennen die nog niet is opgenomen, dan horen we dat graag!

Valorisatie

Nationaal

Regionaal

Drenthe


Flevoland


Friesland


Gelderland


Groningen


Limburg


Noord-Brabant


Noord-Holland


Overijssel


Utrecht


Zeeland


Zuid-Holland

Internationaal