Nieuws
Agenda

Investeer mee in groene en slimme materialen

Waarschijnlijk is uw bedrijf actief bezig met het uitvoeren of plannen van innovaties op het gebied van groene of slimme materialen, afkomstig uit hernieuwbare of op olie gebaseerde grondstoffen, of gerelateerde processen of producten). Zoals u wellicht weet wil de overheid de komende jaren innovaties ondersteunen binnen negen Topsectoren2). Zij vraagt daarbij van bedrijven om […]

Lees verder… from Investeer mee in groene en slimme materialen

Biobased economy in Zuid-Holland kan banen opleveren

Onze economie is grotendeels gebaseerd op goedkope, fossiele grondstoffen die langzaam maar zeker op raken. Groene grondstoffen bieden hier uitkomst, maar om dat goed vorm te geven moet er nog wel wat gebeuren. Het LEI en de Kennisalliantie onderzochten wat Zuid-Holland moet doen voor een bloeiende “biobased economy”. Het blijkt dat als bedrijven, onderzoek en […]

Lees verder… from Biobased economy in Zuid-Holland kan banen opleveren

Businessplan BBE 2.0 voor de Innovatiecontracten

Afgelopen maanden is door betrokkenen uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid hard gewerkt aan een vervolg op het businessplan ‘Een punt op de horizon’, dat in juni is verschenen. Onderdeel van het bedrijvenbeleid is de topsectorenaanpak, waarmee het kabinet een goede wisselwerking creëert tussen bedrijven, kennisinstellingen en de overheid (de ‘gouden driehoek’). Daartoe heeft het kabinet […]

Lees verder… from Businessplan BBE 2.0 voor de Innovatiecontracten

Nieuwe studie OECD over biobrandstoffen, biobased chemicals en bioplastics

Onderzoek en toepassing van industriële biotechnologie heeft een grote vlucht genomen in de maatschappij. Belangrijke drijvende krachten hiervoor zijn het omgaan met klimaatveranderingen en de wens om minder afhankelijk van fossiele energie  te worden. De verschillende geografische regio’s kennen verschillende prioriteiten – bijvoorbeeld in het geval van biobrandstoffen – op het gebied van toepassingen van biotechnologie. […]

Lees verder… from Nieuwe studie OECD over biobrandstoffen, biobased chemicals en bioplastics