Nieuws
Agenda

Europees handelen eenvoudiger door regeling biobrandstoffen

Het Nederlandse certificatiesysteem NTA 8080 is erkend door de Europese Commissie als regeling om de duurzaamheid van biobrandstoffen aan te tonen. Dit is een vrijwillige regeling waarin de wettelijke duurzaamheidcriteria waaraan is voldaan, aangetoond worden. Deze erkenning wordt door alle Europese lidstaten overgenomen. Dit heeft als voordeel dat bedrijven die NTA 8080 gecertificeerd zijn, kunnen […]

Lees verder…

Subsidieregeling biodiversiteit en bedrijfsleven

Per 1 augustus a.s. kunnen bedrijven die de impact van hun bedrijfsvoering op biodiversiteit en ecosystemen willen verminderen, subsidie aanvragen. De regeling wordt opengesteld door het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.Voorstellen kunnen worden ingediend tot 26 september 2012 bij Agentschap NL. De subsidie is […]

Lees verder…

Twee nieuwe topinstituten biobased economy in Frankrijk

Twee belangrijke topinstituten op het gebied van plantaardige chemie zijn momenteel in Frankrijk in oprichting, PIVERT en IFMAS. Beide hebben hun basis in het noorden van het land. De instituten kregen financiering uit de pot van de ‘Investeringen van de Toekomst’. Beide organisaties zijn geselecteerd in het kader van de call voor IEEDs. De eerste […]

Lees verder…

Public consultation “Bio-based industries, towards a public-private partnership under Horizon 2020”

Uw medewerking wordt gevraagd aan de ‘Biobased Industries’ questionnaire van de Europese Commissie. Deze ‘public consultation’ on “Bio-based industries, towards a public-private partnership under Horizon 2020” kunt u vinden via de link: http://ec.europa.eu/research/consultations/bio_based_h2020/consultation_en.htm Deze questionnaire heeft betrekking op de realisatie van een grote institutionele Publiek Private Samenwerking (PPP) op het gebied van de Bio Economy. […]

Lees verder…

Concrete stappen naar een Biobased Economy in Limburg

Op initiatief van LIOF hebben Greenport Venlo, Chemelot, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg op 26 juni,  tijdens het Biobased Economy Event Limburg op de Floriade een intentieverklaring getekend om nauw samen te gaan werken aan een biobased economy voor Limburg. Met de ondertekening van de intentieverklaring wil LIOF de samenwerking tussen deze vier partijen […]

Lees verder…