Nieuws
Agenda

Biobased Livestream

Tijdens de jaarlijkse – nu online – vergadering van Chemelot Inscite is aandacht besteed aan diverse biobased projecten. In het Europese gesteunde project ‘Meer doen met lignine’ wordt met 6 partners onderzocht of een waardeketen opgezet kan worden van agro naar chemie, om de industrie op grote schaal te kunnen voorzien van grondstoffen voor duurzame […]

Lees verder…

Eiwittransitie over provinciale grenzen heen

Ondernemers helpen hun nationale én internationale impact op weg naar een toekomstbestendig eiwitsysteem te vergroten. Dat is de gedachte achter een gezamenlijk initiatief van de provincies Gelderland, Overijssel, Zeeland, Noord-Brabant en Flevoland binnen The Protein Cluster. “Ondernemers kunnen zo hun ambities rond duurzaam eiwit beter en sneller realiseren,” aldus Jeroen Willemsen, innovatiemanager bij Foodvalley NL. […]

Lees verder…

Expertisecentrum Warmte publiceert factsheet over bioketels

Recent heeft het Expertisecentrum Warmte de langverwachte factsheet over bioketels voor woningen uitgebracht. Met deze factsheet worden beleidsmakers op regionaal en lokaal niveau op een gebalanceerde wijze geïnformeerd over de mogelijkheden van bioketels in woningen. Daarnaast verwijst het ECW door naar de erkenning van installateurs door de NBKL, de brancheorganisatie voor leveranciers van bioketels. De factsheet is hier te […]

Lees verder…

CoEBBE: denk mee over biobased business

Er is steeds meer kennis rondom circulaire en biobased materialen beschikbaar. Bedrijven hebben behoefte aan de volgende stap richting de praktijk. Waar liggen de kansen? Hoe komt het dat bepaalde technologische ontwikkelingen niet tot business leiden? Onderwijs en onderzoek kunnen bijdragen aan het in de markt zetten van meer duurzame innovaties. Hoe kan dat nog […]

Lees verder…

Proeffabriek afbreekbaar bioplastic start

Het Phario-project dat in 2019 Waterinnovator of the Year werd, gaat de volgende fase in. Vijf waterschappen, Stowa, Paques en HVC sloten een overeenkomst om in Dordrecht een proeffabriek te bouwen. In de fabriek produceren de partijen PHBV, een volledig afbreekbaar en duurzaam bioplastic. PHBV wordt gemaakt uit organische afvalstromen zoals zuiveringsslib, industrieel afvalwater en […]

Lees verder…