Nieuws
Agenda

Extra geld en verbreding van de Demonstratie Energie Innovatie regeling

In een brief aan de Tweede Kamer openbaart minister Erikc Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de verbreding van de Demonsratie energie-innovatie (DEI). Waar deze subsidie alleen was gericht op projecten die bijdragen aan hernieuwbare energieproductie en energiesparing, zal de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) ook CO2-besparende projecten ondersteunen. De minister maakt 33,6 miljoen euro […]

Lees verder…

Groene waterstof

Waterstof uit zonlicht en lucht: het klinkt als een utopie. Een Nederlands bedrijf en autobouwer Toyota willen de techniek in de praktijk brengen, door het water uit waterdamp te halen. Met de techniek ontstaat groene waterstof. Samen met Toyota wil onderzoeker Mihalis Tsampas van het Dutch Institute for Fundamental Energy Research (Differ) een systeem ontwikkelen […]

Lees verder…

Groot potentieel voor reductie broeikasgassen in plastics

De productie van bio-based plastics in de EU is nog steeds beperkt. Slechts 0,4 % van de plastics die in de EU geproduceerd worden is momenteel bio-based. Terwijl juist de bio-based chemicalien belangrijke mogelijkheden bieden voor de CO2 emissie reducties uit de chemische industrie. Een nieuwe studie van het Joint Research Centre (JRC) – het “European […]

Lees verder…

MKB investeert bijna een half miljard in innovatie de laatste 5 jaren

Sinds het begin van de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) hebben Rijksoverheid (vanaf 2013) en de provincies (vanaf 2015) samen in totaal 255 miljoen geïnvesteerd in innovatie bij het mkb. De bedragen per jaar namen steeds toe. De gestimuleerde private investering – wat er door bedrijven aan R&D in de MIT-projecten is geïnvesteerd – is […]

Lees verder…