Nieuws
Agenda

Studenten en NPSP maken 2 boten uit biobased composiet

In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en de Van Hall Larenstein school zijn parallel twee boten vervaardigd uit bio based composiet materiaal Nabasco. Composiet bestaat meestal uit glasvezel en polyester hars. Het composiet materiaal Nabasco bestaat uit natuurlijke vezels, een natuurlijk sandwichmateriaal en een bio-based hars. De boten varen op zonne-energie en zullen deelnemen […]

Lees verder…

Electriciteit tappen uit planten: “dit is letterlijk groene stroom

Je tuin als elektriciteitsbron? Dit lijkt misschien toekomstmuziek . Toch zijn wetenschappers al ver met het ontwikkelen van de technologie voor het halen van stroom uit planten. In het project Plantpower onderzoekt Wageningen Universiteit de grootschalige toepassing van deze innovatie. De universiteit doet dit met buitenlandse partners en steun van het Europese Zevende Kaderprogramma (KP7). […]

Lees verder…

Ruim 80 nieuwe co-producten voor co-vergisting toegelaten

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie staat meer dan 80 nieuwe producten toe die als covergistingsmateriaal in co-vergisters mogen worden gebruikt om deze rendabeler te maken. De gasopbrengst van de installaties kan hierdoor aanzienlijk hoger worden. Enkele producten op de nieuwe lijst zijn berm- en slootmaaisel, groenteresten, diervoederresten en reststof die vrijkomt bij […]

Lees verder…

Broeikasgas als grondstof voor methanol

Koolstofdioxide is een broeikasgas, maar ook een voedingsstof voor planten. Met fotosynthese zetten planten CO2 om in biomassa. Onderzoekers van Food & Biobased Research en Plant Research International, beide onderdeel van Wageningen UR, werken nu samen met biomethanolproducent BioMCN uit Delfzijl aan het nabootsen van dit proces. Met zonlicht en CO2 maken zij biomethanol, dat […]

Lees verder…

Informatiebijeenkomst over kansen voor toepassing van organische reststromen

Op 19 april a.s. kunt u zich laten informeren overĀ het benutten van kansen voor nuttige toepassingen van organische reststromen zoals maaisel, oogstrestanten, slootschoonsel en (snoei)houtĀ  Door de wijziging van de Wet milieubeheer (hoofdstuk afvalstoffen) in maart 2011 is het eenvoudiger om organische reststromen nuttig toe te passen. Dit biedt ondernemers nieuwe kansen en meer afzetmogelijkheden. […]

Lees verder…