Nieuws
Agenda

Burgers zien noodzaak biobased toekomst

Gisteren werden de resultaten gepresenteerd over hoe de burger te betrekken bij een van de grootste maatschappelijke en economische omwentellingen van de komende decennia. Burgers denken dat een niet-fossiele economie op termijn onvermijdelijk is. Ze staan positief tegenover de komst van een Biobased Economy en zien de overheid en het bedrijfsleven als belangrijkste partij in […]

Lees verder…

Tussen Gouden Bergen en Groene Business

Om een scherper zicht te krijgen op de kansen en belemmeringen voor de transitie naar een bio-based economie in Nederland en Europa, hebben TNO en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) een systeemverkenning uitgevoerd. Deze verkenning vertrekt vanuit trends en ontwikkelingen .in de wereld en kijkt vervolgens naar de consequenties voor Europa en […]

Lees verder…

Braziliaans – Nederlands Onderzoeksprogramma ‘Biobased Economy’ in januari van start

De NWO gebieden Algemene Levenswetenschappen en Chemische Wetenschappen (CW) starten in de eerste helft van januari 2013 een financieringsinstrument op het gebied van ‘Biobased Economy’. Dit gebeurt samen met de Braziliaanse counterpart FAPESP uit de staat São Paolo. Het programma richt zich op de onderwerpen biomassaproductie, duurzame landbouw, geïntegreerde bioraffinage, en de omzetting van biomassa […]

Lees verder…

Biobased Bikken, meer dan eten!

In het kader van de CSG Centre for Life Sciences ‘Shaking Science’ maand, op uitnodiging van TU Delft promovenda Susanne Sleenhoff, gingen Dinsdag 13 November 35 Delftenaren samen in de HypokunstSupermarkt aan tafel. Op het menu stond ‘Bio-Based Bikken’, een avond over de ontwikkeling van een bio-based economie met de vraag: wat betekent deze ontwikkeling […]

Lees verder…

In 2013 fiscale ondersteuning voor Biobased projecten

Ondernemers kunnen via MIA en Vamil fiscale ondersteuning krijgen bij investeringen in biobased projecten. De mogelijkheden zijn nu verder verruimd. De MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) zijn twee fiscale stimuleringsregelingen die zich richten op marktintroductie en marktverbreding en bieden daarmee de mogelijkheid voor met name MKB-bedrijven daadwerkelijk te investeren in technologie na […]

Lees verder…