Nieuws
Agenda

Biobased projecten topsector TKI Agrifood goedgekeurd

De TKI Agri&Food – onderdeel van de topsector Agri&Food – heeft bekend gemaakt afgelopen week de eerste biobased innovatieprojecten goedgekeurd te hebben. Volgend jaar investeren bedrijven uit de agrifoodsector en het ministerie van Economische Zaken samen in totaalbijna veertig miljoen euro in publiek-private samenwerkingsverbanden met DLO en TNO. Daarnaastwordt via de TKI-toeslag 1,7 miljoen euro geïnvesteerd […]

Lees verder…

16% duurzame energie in 2020

Het kabinet maakt werk van de noodzakelijke stap in een omslag naar een aandeel van 16% duurzame energie in 2020. De komende vier jaar gaan de uitgaven omhoog van 100 miljoen in 2013 naar 875 miljoen in 2017. Consumenten en bedrijven betalen ieder 50 procent van de kosten voor de opwekking van duurzame energie. Deze […]

Lees verder…

Europa moet snel overschakelen op een zogeheten bio-economie

Europa moet snel overschakelen op een zogeheten bio-economie, waarin veel meer biologische hulpbronnen worden gebruikt, wil het in de wereld toonaangevend blijven. Europa is nu te langzaam en moet snel handelen om de concurrentie voor te blijven. Dat schrijft de Zuid-Hollandse gedeputeerde Rogier van der Sande als rapporteur namens het Comité van de  Regio’s in […]

Lees verder…

Vorige week laatste bijeenkomst my2030s wederom inspirerend

Vorige week vond in Pakhuis de Zwijger de vierde en laatste sessie plaats van my 2030’s: geld verdienen in de bio-economie. De avond maakt onderdeel uit van de reeks “My 2030s”, een debatreeks in verschillende steden over voor- en nadelen van de biobased economy. De reeks wordt georganiseerd door Tertium publieksprogramma’s en het CSG Centre […]

Lees verder…

2,5 miljoen voor Wagenings onderzoek

Het hergebruik van stoffen in afvalstromen is het toepassingsgebied van onderzoek met nieuwe anaërobe micro-organismen waarvoor de European Research Council (ERC) een Avanced Research Grant van € 2,5 miljoen beschikbaar stelt aan de onderzoeker Fons Stams. Stams is persoonlijk hoogleraar aan het Laboratorium voor Microbiologie van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Het onderzoek van […]

Lees verder…